CzechInvest: Aktuální programy podpory podnikání

21.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V lednu bude ukončen příjem žádostí do několika programů. Zároveň bylo vyhlášeno pokračování III. Výzvy programu Progres.

  • Ukončení příjmu Plných žádostí do programu Prosperita

Dne 31. 12. 2010 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Prosperita.

Prosperita: program, který podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

  • Ukončení příjmu žádostí do programu Start

Dne 31. 12. 2010 byl ukončen příjem žádostí do II. Výzvy programu Start.

Start: program, který je zaměřen na realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.

  • Ukončení příjmu žádostí do programu Záruka

Dne 31. 12. 2010 byl ukončen příjem žádostí do III. Výzvy programu Záruka.

Záruka: program, jehož cílem je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.

  • Vyhlášení pokračování III. Výzvy programu Progres

Dne 3. ledna 2011 bylo vyhlášeno pokračování III. Výzvy k předkládání projektů v rámci programu Progres. Příjem žádostí probíhá od 3. 1. 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a bude ukončen 31. prosince 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 0,6 mld. Kč.

Progres: program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezena možnost poskytnout zajištění úvěru.

Zpráva převzata z agentury CzechInvest.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT