IT v podnicích: Bezpečná oblačnost v praxi

18.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Obrovské úspory, usnadnění práce, zvýšení efektivity a dostupnost firemních aplikací a dat na mobilních zařízeních, to všechno zní skvěle. Ale jak je to v praxi? Sliby spojené s cloud computingem mají potenciál se naplnit. Není to ale samozřejmé a je potřeba počítat s určitým úsilím. Jedním z praktických příkladů je převod firemní infrastruktury do podoby privátního cloudu společnosti EMC.

Společnost EMC svou strategii přesunu IT na platformu privátního cloudu začala prosazovat v roce 2004. Do konce minulého roku zaměření na virtualizaci a efektivní využívání dostupných prostředků jako služby poskytované jednotlivým obchodním jednotkám korporace přineslo úspory ve výši 104,5 milionu dolarů.


Zásadní úspory

Z toho 88,3 milionu připadá na úspory nákladů na nákup nového hardwaru a 16,2 milionu dolarů jsou přímé provozní úspory dosažené zvýšením efektivity provozu vlastních datových center. Tyto úspory zahrnují nižší spotřebu energie na provoz vlastních systémů, provoz klimatizace a úsporu místa.

Přerod IT infrastruktury EMC na privátní cloud vyšel ze tří základních požadavků – na efektivní fungování, podporu obchodních procesů a zaměření na zákazníka. Z toho vyplynuly priority, které bylo nutné dodržet a až následně se rozhodlo o technologiích.

Základem vize privátního cloudu se staly ověřené technologie virtualizace, která umožňuje zvýšit efektivitu využívání dostupných hardwarových prostředků o desítky procent. Například i přes velký důraz na efektivní využívání úložných kapacit plánuje EMC ještě zvýšit díky pokročilým technologiím využití dostupných prostředků ze 68 na 80 procent. Plně virtualizované by měly být úložné kapacity v rámci EMC už v následujícím roce.


Všudepřítomná služba

Kromě technologií je nutné v rámci přechodu na privátní cloud i v případě využívání veřejného cloudu vyřešit další aspekty, které se týkaly nastavení pravidel využívání nového systému. Z toho vyplývá důraz na poskytování IT jako služby v rámci vlastní firmy. Díky tomuto přístupu se IT divize stává z prostého dodavatele počítačů obchodním partnerem ostatních složek. Uživatelé, ať už organizační složky firmy nebo skuteční koncoví uživatelé, mají v novém prostředí možnost jednoduchého „samoobslužného“ využívání IT, přehled o výdajích, větší flexibilitu díky možnosti rychlejší reakce IT na výkyvy požadavků, projektovou podporu v rámci obchodních procesů.

Divize IT jako poskytovatel služeb pak může díky automatizaci velké části procesů pracovat efektivněji na náročných projektech. Navíc v rámci virtualizované architektury může rychle nasazovat nové produkty a technologie a díky průběžným vyúčtováním plateb za služby ostatním obchodním jednotkám nenarazí na neřešitelné rozpory mezi nároky uživatelů a dostupnými prostředky.

Jak podobný proces nastartovat i ve firmě, která se vlastně celá nesoustředí na technologie? Důležité je nepřemýšlet o samotných technologiích, ale hlavně o tom, co technologie mají firmě poskytovat a jak se k ideálním představám o fungování IT přiblížit. O změně infrastruktury nemůže rozhodovat samo IT oddělení, důležitý je dialog s vedením, zejména finančním, a kalkulace přínosů, úspor, nákladů a případných rizik.


Bezpečná oblačnost

Použití Cloud computing stejně jako každé jiné inovace představuje kromě příležitostí a výhod také rizika. Nejčastější obavou spojenou s využíváním cloudu je jednoznačně bezpečnost. Obchodní tajemství firmy jako jsou ekonomické ukazatele, obchodní plány a strategie nebo výsledky vlastního produktového vývoje jsou pro přežití firmy kritické. I únik malé části informací znamená významné finanční ztráty. A protože jde o oblast, na kterou jsou zákazníci citliví, věnují této problematice velkou pozornost i sami poskytovatelé cloudových služeb. Obvyklým argumentem poskytovatelů služeb je, že pro zabezpečení dat svých zákazníků využívají ty nejmodernější technologie a využívají znalosti těch nejschopnějších bezpečnostních odborníků. Ti stojí nejen za návrhem bezpečné architektury, ale také za vytvořením bezpečnostních pravidel, která jsou minimálně stejně důležitá jako technické bariéry. To je ale jen část bezpečnosti.


Nebezpeční zaměstnanci

Další významný příspěvek k bezpečnosti nabízí skutečnost, že citlivá data nejsou trvale na počítačích nebo v mobilech zaměstnanců. Právě ztráta laptopu nebo chytrého mobilního telefonu je přitom podle studie, kterou pro RSA, bezpečnostní divizi EMC, vypracovala společnost Forrester Consulting, nejčastější příčinou úniku informací. Ekonomické následky se v takových případech počítají ve statisících korun.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.