Program podpory PROGRES-příjem žádostí zahájen

11.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dnem 3. ledna 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pokračování Výzvy III k předkládání projektů v rámci programu PROGRES. Cílem programu PROGRES je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace.

Příjem žádostí bude zahájen 3. ledna 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.

Zpráva převzata z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT