Svaz průmyslu a dopravy: Hlavně zastavit zadlužování státu

10.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Svaz průmyslu a dopravy ČR pro vás připravil komentář a výhled nového roku. V komentáři najdete výzvy pro letošní rok i predikci některých odvětví v ČR.


Událost roku 2010: Nástup vlády

Nástup vlády rozpočtové odpovědnosti a vlády reformní byl jednoznačně událostí roku. Její příchod zaměstnavatelé přivítali. Vládní záměry se totiž v mnohém shodovaly a shodují s požadavky podnikatelské sféry. Důležité bylo, že vláda si uvědomila katastrofální stav zadlužení země a začala ji poměrně rychle řešit. Postup reforem je však pomalý. „Zatím největší slabinou vlády je nedostatek tahu na bránu, vnější nejednota a neschopnost komunikovat potřebné změny. Doufejme tedy, že procento splnitelnosti bude mnohonásobně vyšší než za období posledních 6 ti měsíců. Pozitivní je, že neustoupila tlaku státních zaměstnanců a získala centrálu Galiella pro Prahu. Negativní, že nezastavila ani neomezila výrazně pochybné zakázky a její postoje jsou ovlivňovány zájmovými skupinami financujícími politické strany,“ uvedl Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.


Spousta práce pro vládu

Rozhodující bude, bude-li vláda schopná realizovat potřebné reformy a zda zásadně změní fungování státu a veřejné správy. Cílem je veřejná správa, která bude stát na zákaznickém principu. Bez toho, aby byla efektivnější a levnější, se to neobejde.

Co nejvíce trápí zaměstnavate je byrokracie a přílišná administrativa a korupce. Vyplývá to ostatně i z našich šetření a ze závěrů podzimních kulatých stolů zástupců firem v jednotlivých krajích. Potlačení těchto negativních fenoménů, které mají spojitost právě s fungováním veřejné správy a státu, by zásadním způsobem ulehčilo podnikání v zemi. Od vlády proto požadujeme a očekáváme v tomto ohledu zásadní změnu.

Základním úkolem je zastavit zadlužování státu. Prostředkem pro splnění tohoto cíle jsou reformy sociálních systémů, penzí, zdravotního a pracovně právního zákonodárství. Prioritami, které požadujeme od vlády, jsou i řešení problému kvalitní dopravní infrastruktury a nedostatek technicky vzdělaných pracovníků.

To, bez čeho se neobejde zvýšení konkurenceschopnosti naší země, je reforma financování a řízení vědy, výzkumu a inovačního procesu, změna organizace podpory. Společnost potřebuje i přijetí nového občanského zákoníku.


Oživení dává naděje, ale ne příliš

Patrné oživení poptávky ve druhé polovině roku se příznivě projevilo ve většině odvětví naší ekonomiky a u řady firem. Podnikatelská důvěra se v prosinci meziročně zvýšila dokonce o 17,5 procentního bodu. A jen pět procent firem očekává zhoršení ekonomické situace v průmyslu.

Optimismus bude však v průběhu příštího roku přibrzděn. Očekáváme, že dojde ke zpomalení růstu HDP. Důvodem bude pokles dynamiky růstu některých zahraničních ekonomik. Na naší ekonomice se projeví i domácí konsolidační fiskální opatření a omezení investic. Příští rok skončí také boom investic v oblasti fotovoltaiky, který podle některých odhadů zvýšil české HDP o 0,4 až 0,7 procentního bodu. Příští rok nepřinese pro většinu tuzemských firem výrazné zlepšení z hlediska zisku a tržeb, počítá se spíše se stagnací na úrovni letošního roku či jen jejich mírným zvyšováním. Téměř tři čtvrtiny firem počítají s neměnným stavem.


Kterým odvětvím se bude dařit

Co se týká jednotlivých odvětví, poměrně se daří elektrotechnickému a IT sektoru. Růst nových zakázek avizují i další obory, výroba strojů a zařízení či výroba kovů, hutního zpracování a slévárenství. Ekonomická recese prokázala i konkurenceschopnost automobilového průmyslu, byť prognóza dalšího vývoje je poměrně složitá. V komplikované situaci se nacházejí výrobci stavebních surovin, vápna a cementu. Vývoj ve stavebnictví je totiž velmi nepříznivý. Určité příznivější signály přicházejí ze sklářského průmyslu. Oživení však postupuje velmi pozvolna, a to i v dalších oborech, například v papírenství a také v chemickém průmyslu.

Celkově lze dynamičtější vývoj předpokládat až v roce 2012, kdy se růst HDP odhaduje kolem 2,5 procenta.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.