IT v podnicích - nová éra služeb

10.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Stávající koncepce IT v podnicích je zastaralá a neúměrně zatěžuje firemní rozpočty. Na každou korunu utracenou za servery a software připadá dalších pět korun nákladů na udržení infrastruktury v chodu. A v situaci, kdy každoročně roste objem spravovaných informací a prostředky na IT spíše ubývají, je nutná razantní změna. Zásadní změnu může přinést cloud computing, který zjednodušeně spočívá v inteligentním sdílení dostupné infrastruktury formou služby.

Termín cloud computing v češtině přes snahu odborníků nemá uspokojivý ekvivalent. Stejně jako v případě megabajtu nebo internetu ale není český překlad nutný. Stačí vědět, že cloud computing pod anglickým názvem skrývá velmi jednoduchou věc. Jedná se o přístup k využívání informačních technologií formou služby bez ohledu na místo nebo konkrétní zařízení. Cloud computing ve zjednodušeném pohledu a ve své nejméně náročné formě funguje jako určitý typ pronájmu či outsourcingu podnikového IT. Tento přístup dává z obchodního pohledu smysl stejně jako jiné formy outsourcingu. Firma, která využívá outsourcing, to dělá proto, aby si uvolnila ruce pro své klíčové podnikání, a aby mohla jednoduše plánovat svůj rozpočet. Předem ví, kolik za požadovanou službu zaplatí, kdy bude platit a smluvně si ošetří kvalitu dodávaných služeb. Tyto základní výhody platí i v případě využití cloud computingu. Forma pronájmu služeb navíc umožňuje přístup k moderním technologiím, na které by v napjatých rozpočtech ovlivněných finanční krizí nemusely být investiční prostředky.


Různé druhy oblačnosti

Cloud, tedy v doslovném překladu znamená mrak, má stejně jako jeho meteorologický protějšek různé varianty. Nejčastěji se hovoří o cloud computingu ve významu takzvaného veřejného cloudu. Tento termín označuje komerční i nekomerční přístup k výpočetní či úložné kapacitě datových center. Na nekomerční bázi v rámci veřejného cloudu fungují populární služby elektronické pošty jako je Gmail nebo třeba český Seznam. Mezi největší poskytovatele placených služeb v rámci veřejného cloudu, tedy otevřené zákazníkům bez omezení, patří Amazon, Google či Microsoft.

Protějšek veřejnému cloudu představuje cloud privátní – soukromý. V tomto pojetí cloud computing umožňuje přerod vlastní firemní IT infrastruktury do konsolidované formy založené na virtualizaci prostředků, které IT oddělení nebo vyčleněná servisní společnost poskytuje ostatním částem firmy jako službu s jasně nastavenými pravidly. Oproti stávajícímu způsobu práce s firemním IT si privátní cloud zachovává výhody cloud computingu v podobě škálovatelnosti, vysokého výkonu, možnosti řídit kvalitu služeb a snadné spravovatelnosti a spojuje je s absolutní kontrolou nad celou infrastrukturou a v ní uloženými daty.


Hybrid je ideál

Výhody obou přístupů lze získat nasazením hybridního cloudu. V rámci hybridního cloudu firma vychází z vlastní infrastruktury, kterou podle potřeby doplňuje o prostředky veřejného cloudu tak, že tyto prostředky začlení do svého prostředí. Privátní část cloudu v tomto prostředí slouží k provozu kritických aplikací, zatímco prostředky veřejného cloudu slouží k méně citlivým účelům nebo jako pojistka při výrazných výkyvech nároků ze strany uživatelů.


Jasné standardy

Aby technologie cloudu a jeho různé varianty mohly uspět v reálném prostředí, je nutná existence standardů a spolupráce výrobců různých produktů, které se v rámci virtualizace informační infrastruktury používají. Tam, kde technologie postupuje rychleji než standardizační procesy, nastupují dohody o spolupráci. Jednu z nich představuje iniciativa VCE (Virtual Computing Environment), kterou vytvořily společnosti VMWare, CISCO a EMC. Díky výměně informací a vzájemné podpoře produktů si zákazníci mohou vybírat z široké nabídky produktů, u kterých budou mít jistotu, že si navzájem budou rozumět a spolupracovat.

Tyto neoficiální standardy a koalice mají v praktickém životě zásadní efekt – usnadňují správu komplexní počítačové infrastruktury z jednoho místa prostřednictvím jednoho nástroje, který dokáže ovládat všechny prvky systému. A vzhledem k nákladům na správu jakéhokoliv informačního systému je zřejmé, že jednoduchá a efektivní správa infrastruktury je pro dosažení trvalých úspor klíčová.


Výdaje pod kontrolou

Z pohledu plánování obchodní strategie a firemních rozpočtů je důležité ještě připomenout podmínky, které taková služba musí splňovat. IT prostředky musejí být dostupné na vyžádání, bez zásahu prostředníka a s přesným měřením spotřebovaných služeb. Jen tak je možné v rámci cloud computingu sledovat a plánovat náklady i v případě rychle se měnících nároků na kvalitu a objem využívaných služeb.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.