Daňové povinnosti začátkem nového roku nekončí

04.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na leden 2011.

Pondělí 10. ledna

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za prosinec 2010

  Řádná záloha za prosinec vypočítaná z posledního podaného přehledu. Částka podle přehledu, nebo minimálně 1601. Maximální částka je 19 205 Kč. . Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

 • Spotřební daně - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Čtvrtek 20. ledna

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v říjnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za prosinec 2010

  Řádná záloha za listopad vypočítaná z posledního podaného přehledu. Částka podle přehledu, nebo minimálně 1731. Maximální částka je 27693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za prosinec 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v říjnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální pojištění zaměstnanců.

 • Sociální pojištění - Písemné oznámení sazby pojistného na nemocenské pojištění pro kalendářní rok 2011, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců.

  Má-li zaměstnavatel průměrný měsíční počtem zaměstnanců nižší než 26 zaměstnanců, a rozhodne-li se pro odvod za zaměstnance ve výši 26% ( nikoli 25%), na základě tohoto oznámení, pak platí po celý rok 2011 odvod ve výši 26% z vyměř. základu. SSZ mu pak refunduje polovinu vyplacené náhrady za nemoc. Jinak od roku 2011 se již refundace nemoci neprovádí a zaměstnavatel proplácí náhradu za nemoc 21 dní. ( v roce 2010 to bylo pouze 14 dní). Více v průvodci Sociální pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za prosinec 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v prosinci. Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Zdravotní pojištění zaměstnanců.

Úterý 25. ledna

 • Spotřební daně - splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání za prosinec 2010
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za prosinec 2010

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daně.

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba daně za 4 čtvrtletí 2010, nebo za prosinec 2010

  Platba na základě podaného přiznání.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4 čtvrtletí 2010, nebo za prosinec 2010

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010

Pondělí 31. ledna

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010
 • Daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011

  Pokud nenastaly žádné změny ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím, nepodává se. Pokud došlo ke změnám je možné podat úplné nebo dílčí daňové přiznání. V dílčím daňovém přiznání uvede poplatník jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Je možné podat i úplné daňové přiznání. Více v průvodci Daň z nemovitosti.

 • Daň z nemovitostí - oznámení skutečností podle § 13a odstavce 7 zákona o dani z nemovitostí

  Přestane-li být fyzická, nebo právnická osoba poplatníkem, z důvodu změny vlastnických práv, ke všem nemovitostem v územním obvodu jednoho správce, je povinost oznámit tuto skutečnost správci daně. Více v průvodci Daň z nemovitosti.

 • Daň silniční - daňové přiznání a platba daně za rok 2010

  Doplacení silniční daně, po odečtení záloh placených v roce 2010. Více v průvodci Silniční daň.

 • Biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.

  Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu je povinna každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení"), obsahující identifikační a další údaje. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

Je nutné, aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.