Více insolvenčních návrhů na spotřebitele

04.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V Česku bylo loni na fyzické osoby podáno celkem 10.559 insolvenčních návrhů, což bylo o 149 procent více než o rok dřív. Jejich počet v prosinci opět překročil tisícovku a byl loni po listopadu druhý nejvyšší. ČTK o tom dnes informovala společnost Creditreform.

Teprve v roce 2010 se podle Creditreformu naplno projevily důsledky ekonomické krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, které nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob, je i lepší povědomí lidí o možnostech, jež jim v případě platební neschopnosti skýtá insolvenční zákon.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. To se děje buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prosinci požádalo o oddlužení 1019 osob. To bylo povoleno jen v 660 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v prosinci jen šest dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Celkem bylo v roce 2010 povoleno 5829 oddlužení. Proti roku 2009 je to nárůst o 172 procent.

V lednu 2011 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé získají přehlednější informace o nákladech na nabízený produkt a možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Současně má spotřebitel možnost úvěr kdykoli splatit a výši sankce za předčasné splacení zákon reguluje. Věřitel je také povinen před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Nová právní úprava určitě významně neovlivní počet fyzických osob v insolvenci, ale některým zadluženým spotřebitelům pomůže, uvedla Creditreform.

Zpráva převzata z ČTK.