Nový program pro český průmysl

29.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Evropská kosmická agentura ESA zveřejnila pod číslem AO6647 „2. výzvu k podávání návrhů projektů financovaných v rámci Pobídkového programu pro český průmysl“.

V rámci této 2. výzvy se očekávají návrhy k těchto oblastech:

  • 1. letový hardware, s upřednostněním aktivit spojených se základním vybavením družic, senzorů či obecných technologií s potenciálem opětovného využití (rozpočet návrhu nesmí přesáhnout 1 000 000 Euro);
  • 2. výzkumné a vývojové aktivity vedoucí k produktům (hardware nebo software), službám, ověření technologií, anebo obecným technologiím s potenciálem opětovného využití (rozpočet návrhu nesmí přesáhnout 200 000 Euro);
  • 3. přípravné aktivity (např. studie, studie proveditelnosti, formulace uživatelských požadavků, průzkumy trhu) podporující českou konkurenceschopnost v programech ESA (povinných a volitelných), kterých se Česká republika účastní (rozpočet návrhu nesmí přesáhnout 100 000 Euro).

Předpokládá se, že výzva bude zveřejněna v první polovině prosince 2010 v systému EMITS, který ESA používá pro zveřejňování svých výzev k podávání návrhů projektů. Dále se předpokládá, že výzva bude otevřena do druhé poloviny února 2011, technické hodnocení skončí v dubnu 2011 a do konce května 2011 bude rozhodnuto o financování projektů. První smlouvy by tak mohly být uzavřeny v červenci 2011.

Více informací: http://www.spacedepartment.cz/cs/wiki/publikace_emits

Zpráva převzata z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT