III. Výzva programu podpory Progres bude pokračovat

28.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dnem 3. ledna 2011 bude vyhlášeno pokračování III. Výzvy k předkládání projektů v rámci programu Progres. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 1. 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 0,6 mld. Kč.

Program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezena možnost poskytnout zajištění úvěru.

Více v sekci Dotace.

Zpráva převzata z agentury CzechInvest.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT