Podnikatelé a spotřebitelé věří ekonomice zase o něco více

28.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 3,6 bodu, a to jak vlivem růstu podnikatelské, tak spotřebitelské důvěry.

Indikátor důvěry podnikatelů se v prosinci oproti listopadu zvýšil o 3,9 bodu. Mezi podnikateli důvěra nejvíce meziměsíčně vzrostla v průmyslu, dále pak ve vybraných službách; v obchodě a ve stavebnictví se důvěra snížila. Ve srovnání s nízkou hodnotou v minulém roce je důvěra podnikatelů o 17,5 bodu vyšší.

V průmyslu se v prosinci hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti listopadu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se výrazně zlepšilo. Zásoby se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zlepšení výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři měsíce se však z vysoké hodnoty v listopadu snížilo, pro příštích šest měsíců se téměř nezměnilo. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně značně zvýšila (o 6 bodů); oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 26,7 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v prosinci oproti minulému měsíci snížilo a dále se snížilo i nízké hodnocení celkové poptávky. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s listopadem mírné zlepšení stavební činnosti při téměř stejné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,9 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou však mírně vyšší než v listopadu. Celkově se důvěra ve stavebnictví v prosinci snížila o 1 bod a je o 11 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v prosinci ve srovnání s listopadem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v prosinci snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v listopadu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 0,6 bodu, ale v meziročním srovnání je o 10 bodů vyšší než v prosinci 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v prosinci ve srovnání s listopadem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se mírně snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v listopadu. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 2,7 bodu a v meziročním srovnání je o 11,4 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v prosinci meziměsíčně zvýšil o 2,5 bodu, ve srovnání s relativně vysokou hodnotou v prosinci 2009 je o 2,5 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace. Očekávání respondentů ohledně jejich finanční situace, nezaměstnanosti i úmyslu spořit se zlepšila také, ale pouze nepatrně.

Zpráva převzata z ČSÚ.