Korupce v Česku neklesá

21.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Skandinávci vědí, jak žít bez korupce. V Česku tak růžová situace není, při celosvětém srovnání míry koroupce nám za rok 2010 patří až 53. místo. Index korupce (CPI index) každoročně sestavuje Transparency International a hodnocení Česka se v posledních letech zhoršilo. Kde je korupce nejnižší a kde nejvyšší?

Korupce zhoršuje ekonomické prostředí a životní úroveň občanů. Při pohledu na přiloženou tabulku vidíme, že nejnižší korupce je v nejvyspělejších zemích světa. Nejmenší korupce na světě je tradičně v Dánsku, Švédsku, Finsku, Novém Zélandu a Singapuru. Nejvyšší míra korupce je v Africe, na posledním 178. místě je Somálsko.

V přiložené tabulce jsou uvedeny země v první desítce a pro srovnání všechny členské země Evropské unie. Jak si stojí vybrané mimoevropské země? Japonsko 17. místo, USA 22. místo, Čína 78. místo, Indie 87. místo, Rusko 154. místo. Hodnocení Česka se v posledních třech letech zhoršilo. Hodnota indexu za rok 2010 dosahuje 4,6 bodu a horší hodnocení má ze zemí EU pouze Lotyšsko, Slovensko, Itálie, Rumunsku, Bulharsko a Řecko. V roce 2009 měl index Česka hodnotu 4,9 bodu a v roce 2008 to bylo 5,2 bodu.


Co ovlivňuje pořadí?

Index korupce (CPI index) sestavovaný společností Transparency International definuje korupci jako zneužití veřejného vlivu pro osobní zisk. Hodnocení ovlivňují tedy korupční praktiky ve veřejném i soukromém sektoru. Nejvíce hodnocení korupce ovlivňuje uplácení při zadávání veřejných zakázek, zpronevěra veřejných prostředků… Hodnotí se však rovněž nezávislost médií a fungování kontrolních orgánu. Souhrnný index CPI, zohledňuje dílčí výsledky jednotlivých nezávislých mezinárodních institucí (např. Světová banka, Columbia University, Economist Intelligence Unit, International Institute for Management Development - Lausanne, World Economic Forum). Výsledný index korupce se pohybuje od 0 do 10. Čím vyšší známka, tím nižší míra korupce v zemi. Na sestavování indexu se podílí tuzemští i zahraniční experti.


Nejnižší korupce je ve Skandinávii

Ve zprávě za rok 2010 bylo celkem hodnoceno 178 zemí. S korupcí se občané a firmy setkávají ve všech zemích světa. Ve vyspělých demokratických zemích se však korupci změnou myšlení, vzděláním a společenským tlakem daří snižovat. Zjednodušování, zrychlování všech úkonů veřejné správy a zavádění nezávislých kontrolních mechanismů je jednou z cest, jak snižovat riziko korupce. Vymýtit lze korupci těžko, ale vhodnými opatřeními a především uvažováním společnost se dá výrazně omezit, jako se to povedlo v zemích Skandinávie, kde je korupce tradičně nejnižší. Severské země se od počátku pohybují na předních místech žebříčku spolu s Novým Zélandem.

Nízká míra korupce a kriminality, vzdělaní občané, vynikající infrastruktura – to jsou aktiva, kterými se mohou pochlubit země na předních místech v tabulce. Minimální korupce zlepšuje podnikatelské prostředí, neboť firmy mají stejné rovné podmínky a rozhoduje kvalita, cena a rychlost. Nepřímo nízká korupce podporuje i technologický rozvoj, protože bez inovací není dlouhodobý úspěch na trhu možný. Z východoevropských zemí je na tom nejlépe Estonsko (26. místo), kde je poměrně nízká korupce a rychlost státních orgánů je na velmi vysoké úrovni.

Tabulka: Míra korupce ve světě (CPI index 2010)

Pořadí Země
1 Dánsko
1 Nový Zéland
1 Singapur
4 Finsko
4 Švédsko
6 Kanada
7 Nizozemí
8 Švýcarsko
8 Austrálie
10 Norsko
11 Island
11 Lucembursko
14 Irsko
15 Rakousko
15 Německo
20 Velká Británie
22 Belgie
25 Francie
26 Estonsko
27 Slovinsko
28 Kypr
30 Španělsko
32 Portugalsko
37 Malta
41 Polsko
46 Litva
50 Maďarsko
53 Česko
59 Lotyšsko
59 Slovensko
67 Itálie
69 Rumunsko
73 Bulharsko
78 Řecko

Zdroj: Transparency International Corruption Perceptions Index 2010

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.