Změna míry regionální podpory v regionu Jihozápad

02.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Od 1. 1. 2011 platí snížená míra podpory u projektů s místem realizace v regionu NUTS II Jihozápad. Výše veřejné podpory se snižuje u kategorie velkých podniků na 30%, u středních podniků na 40% a u malých podniků na 50%.

Pokud vám byly nebo budou zaslány Podmínky poskytnutí dotace, je nutné vrátit je podepsané na agenturu CzechInvest nejpozději do 15. 12. 2010. Nesplněním tohoto termínu ztrácí žadatel nárok na výhodnější míru podpory platnou do 31. 12. 2010.

Tato skutečnost se netýká programů Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Eko-energie, Inovace – inovační projekt, Inovace – Patent a Spolupráce – Klastry, Technologické platformy.

Výše veřejné podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory platnou pro období 2007 – 2013.

Zpráva převzata z Czechinvest.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT