Konec roku znamená i spoustu daňových povinností

01.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na prosinec 2010.

Středa 8. prosince

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za listopad 2010

  Řádná záloha za říjen vypočítaná z posledního podaného přehledu. Částka podle přehledu, nebo minimálně 1601. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

Pátek 10. prosince

 • Spotřební daně - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Středa 15. prosince

 • Daň z příjmů - záloha na daň z příjmů právnických i fyzických osob

  Splatnost čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň. Vypočítává se z daňové povinnosti za uplynulý rok, rozpis se podává jako příloha daňového přiznání za uplynulý rok.Více v průvodci Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů OSVČ.

 • Daň silniční - záloha na daň

  Splatnost zálohy silniční daně za období měsíce října a listopadu.

Pondělí 20. prosince

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v říjnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění -odvod zálohy OSVČ za listopad 2010

  Řádná záloha za listopad vypočítaná z posledního podaného přehledu. Částka podle přehledu, nebo minimálně 1731. Maximální částka je 27693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2010
 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za listopad 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v říjnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za listopad 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v listopadu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Zdravotní pojištění zaměstnanců.

Pondělí 27. prosince

 • Spotřební daně - splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání za listopad
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za listopad

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daně.

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba daně za listopad 2010

  Platba na základě podaného přiznání.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za listopad

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten, kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010

Pátek 31. prosince

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010

Je nutné, aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint