Fondy EU v Praze jsou v ohrožení

30.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Usnesení vlády ČR ze dne 22. září 2010 ruší od roku 2011 spolufinancování všech projektů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost a Operačního programu Praha - Adaptabilita ze státního rozpočtu České republiky.

Rozhodnutí vlády tak zcela zásadním způsobem ohrožuje realizaci stávajících projektů i schvalování nových projektů z fondů EU v Praze. Hrozí, že Praha bude muset 7,5 % státní podíl dotovat ze svého rozpočtu, což představuje částku 582 mil. Kč.

Podle primátora hlavního města Prahy Pavla Béma tato nestandardní změna pravidel v průběhu jejich realizace nabourává stávající dobře nastavený a fungující systém financování projektů a vysílá velmi znepokojivý signál směrem k Evropské unii.

Změna spolufinancování se bude týkat cca 600 projektů o celkovém objemu dotace 5,58 mld. Kč. Podíl státního rozpočtu u těchto projektů tak představuje částku cca 328 milionů korun. Hlavní město Praha však bude muset sanovat i spolupodíl státního rozpočtu pro další výzvy. To představuje do konce programového období částku ve výši 254 milionů korun. Dohromady by tak město mělo na sebe převzít finanční zátěž představující cca 582 mil. Kč.

Kromě obrovské finanční zátěže přinese zrušení spolufinancování také nesmírnou zátěž administrativní. Stávající smlouvy s příjemci tak bude nutné dodatkovat a v monitorovacím systému manuálně změnit u všech projektů způsob financování. To způsobí velké zdržení administrace projektů a ve výsledku může vést až k předčasnému ukončení některých projektů nebo kolapsu celého administrativního systému.

Zpráva převzata z www.dotaceonline.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT