MPO vyhlašuje Program EFEKT 2011

26.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Program EFEKT 2011 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Program se zaměřuje nejen na finanční podporu energetických konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie. Tento program oproti některým jiným programům umožňuje financovat akce na území Prahy. Další specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2011. Výjimkou jsou žádosti o zařazení do energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), které je potřeba připravit ještě do konce letošního roku, naopak žádost o účast v mezinárodních projektech stačí podat do konce května 2011.

Veškeré informace o Programu EFEKT 2011 včetně dalších dotačních programů v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie naleznete na internetových stránkách http://www.mpo—efekt.cz./. Kromě dotačních programů jsou zde například informace o energetických expertech, o legislativě upravující tuto oblast, zajímavé odkazy na další stránky a především bezplatná internetová poradna v širokém spektru témat souvisejících s úsporami energie.

Zpráva převzata z Hospodářské komory ČR.