Ukončení výzvy v oblasti podpory cestovního ruchu

09.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Od pátku 3.12.2010 bude ukončen příjem žádostí do 4. kontinuální výzvy v Integrovaném operačním programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu.

Další projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu na národní úrovni v IOP mohou být předloženy do výzvy, jejíž vyhlášení ministerstvo plánuje na první čtvrtletí příštího roku.

V této výzvě budou podporovány projekty v rámci aktivit b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (zejm. certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola), c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází a e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.

Zpráva převzata z www.strukturalni-fondy.cz.