Výsledky ČLFA za 1.-3. čtvrtletí 2010

04.11.2010 | , Česká leasingová a finanční asociace
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


4.11.2010 Česká leasingová a finanční asociace dnes zveřejnila výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2010. V daném období byly nebankovní finanční produkty nabízeny v podmínkách mírného ekonomického oživení. Obnovení ekonomického růstu se opět projevilo v poptávce podnikatelů po nebankovních produktech především u nebankovních úvěrů pro podnikatele s meziročním růstem o 10,3 % a factoringu s navýšením o 17,9 % za stejné období. V 1. až 3. čtvrtletí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh*) více než 136,29 mld. korun.

Leasing

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. až 3. čtvrtletí 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za 28,4 mld. korun v souhrnu pořizovacích cen bez DPH. Podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě kolem 97 %, lze tedy dovodit, že v ČR byly v tomto období financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za 29,9 mld. korun. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 25,3 mld. korun. U největších patnácti členských společností ČLFA došlo k meziročnímu snížení objemu leasingu movitých věcí o 6,7 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2010 se však opět zmírnil meziroční pokles.

V leasingu movitých věcí i nadále dominuje leasing silničních vozidel. Proti stejném období loňského roku se v 1. až 3. čtvrtletí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut z 25,6 % na 32,6 %. Leasing lehkých užitkových aut poklesl proti 1. až 3. čtvrtletí 2009 o 7,6 % na 5,2 %, podíl nákladních vozů zůstává přibližně stejný (20,1 % v 1.- 3. čtvrtletí 2009 na 19,9 % ve stejném období 2010). Opět se zvýšil podíl operativního leasingu, který v 1. až 3. čtvrtletí 2010 dosáhl 29,5 % (dle pořizovací ceny bez DPH). V leasingu osobních a užitkových aut činí jeho podíl již 57,4 %. Není zde přitom zahrnuto 1031 vozidel nově poskytnutých v tomto období do správy vozových parků. Proti stejnému období loňského roku poklesl podíl leasingu strojů a zařízení o 8 % na 25,3 %.

Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a více než třetina do průmyslu a stavebnictví.

Spotřebitelské úvěry

U spotřebitelských úvěrů se i přes mírný růst ekonomiky stále ještě projevuje stagnace odbytu v maloobchodu, zvýšená nezaměstnanost a nechuť domácností se zadlužovat. I přes tyto faktory objem nebankovních spotřebitelských úvěrů v 1. až 3. čtvrtletí t.r. dosáhl 28,5 mld. korun a bylo uzavřeno přes 750 tis. nových úvěrových smluv. V meziročním srovnání to představuje snížení o 7,2 %, tempo meziročních propadů nebankovních spotřebitelských úvěrů se však ve srovnání s předchozími dvěma lety viditelně snižuje.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly poskytovány ve formě osobních půjček (25,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (45 %) a financování v místě prodeje (29,1 %). Proti 1. pololetí 2010 došlo k růstu podílu osobních půjček z 23,6 % na 25,9 % a k snížení podílu financování v místě prodeje z 32,1 % na 29,1 %. Dlouhodobě roste podíl revolvingových úvěrů, který např. v roce 2007 činil pouze 35 %.

Spotřebitelské úvěry, mezi něž patří i hypotéky, nabízejí relativně rychle dostupné finanční prostředky k financování potřeb občanů a byly v posledních šesti letech hnacím motorem růstu spotřebitelského financování.

Úvěry pro podnikatele

V 1. až 3. čtvrtletí 2010 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši vstupního dluhu 18,37 mld. korun. Proti stejnému období roku 2009 došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 10,3 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA o 1 008 úvěrových produktů více, než ve stejném období roku 2009.

Factoring

Factoring i nadále posiluje. Po obnovení růstu factoringových obchodů členských společností ČLFA v 1. pololetí 2010 byl tento trend opět potvrzen. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. až 3. čtvrtletí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 79,02 mld. korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 64,13 mld. korun. Proti stejnému období loňského roku to znamená u členských společností AFS ČR meziroční růst o 17,9 %.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl i nadále regresní factoring se 75,5 %, podíl bezregresního factoringu dosáhl 24,5 %.