Druhá splátka daně z nemovitosti. Jaké jsou další povinnosti?

02.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na listopad 2010.

Pondělí 1. listopadu

 • Daň z přidané hodnoty - poslední termín pro podání přihlášky k registraci skupiny k DPH

  Poslední den lhůty, kdy je možné podat přihlášku k zaregistrování skupiny podle §95a zákona o DPH, pokud se chce skupina zaregistrovat od 1.1.2011. Nebo také poslední den na podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2010

Pondělí 8. listopadu

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za říjen 2010

  Řádná záloha vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

Úterý 9. listopadu

 • Spotřební daně - splatnost daně za září 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Pondělí 22. listopadu

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v říjnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za říjen 2010

  Řádná záloha za říjen vypočítaná z posledního podaného přehledu. Částka podle přehledu, nebo minimálně 1731. Maximální částka je 27693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2010
 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za říjen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v říjnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za říjen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v říjnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

Středa 24. listopadu

 • Spotřební daně - splatnost daně za září 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Čtvrtek 25. listopadu

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2010

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za říjen

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží.

  Souhrnné hlášení podává čtvrtletně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU jen formou poskytnutí služeb, jakmile však prodá zboží podává SH již nadále do konce roku měsíčně. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2010
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání za říjen
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za říjen

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

Úterý 30. listopadu

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010
 • Daň z nemovitostí - Platba daně

  Termín pro úhradu 2. splátky daně u poplatníků, kteří měli daňovou povinnost vyšší než 5.000 Kč. Termín pro úhradu daně z nemovitostí u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb. Více v průvodci Daň z nemovitosti.

Je nutné, aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint