Postup při tvorbě webu s externí společností

02.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V předchozí části seriálu o tvorbě firemního webu byly analyzovány základní aspekty tvorby stránek s agenturou. Cílem této části bude představit samotný proces přípravy internetové prezentace. Nastíněný postup předpokládá přípravu stránek na míru se specifickým rozvržením, grafikou i funkcemi.


Smlouva a specifikace stránek

Spolupráce s agenturou by měla být vždy upravena smlouvou, která jednoznačně určí rozsah služeb, cenu, časový harmonogram a také obsah prezentace (specifikace stránek). Zejména specifikace bývá často opomíjena a její vytvoření odsouváno na období po podpisu smlouvy. Tento přístup není ideální, protože bez jednoznačného specifikování funkcí a obsahu je přesné stanovení ceny problematické. Následně dochází k navyšování ceny, které samozřejmě není z pohledu klienta žádoucí.

Specifikace by měla obsahovat nastínění struktury stránek a přesný popis fungování jednotlivých funkcí. Schválená specifikace je pro obě strany závazná a chrání klienta i agenturu před případnými nejasnostmi.


Doména a hosting

Výběr domény se i v případě spolupráce s agenturou řídí pravidly popsanými v části věnované tvorbě stránek vlastními silami. Výhodou je možnost konzultovat výběr s agenturou. Výběr hostingu bude záviset na agentuře a nabízeném řešení. Znovu lze doporučit využívat komplexnosti služeb a její hosting. Navíc v případě některých řešení není využití hostingu třetí strany možné.


Drátěný model

Cílem přípravy drátěného modelu je hlavně odsouhlasení rozložení jednotlivých funkcí na stránkách. Výchozím dokumentem pro přípravu je specifikace a případné podklady klienta. Připravený model je potřeba vnímat jako návrh agentury, se kterým lze pracovat a upravit jej ke vlastní spokojenosti. Na druhou stranu je dobré doporučení agentury ohledně “standardních” pozic některých prvků respektovat.

Také v případě drátěného modelu musí dojít k jeho schválení a až následně lze přistoupit k dalšímu kroku - přípravě grafického návrhu. Případná změna rozložení v rámci přípravy grafického návrhu je většinou nákladnější, a proto je odsouhlasení drátového modelu velmi důležité.


Grafický návrh

Grafika stránek má za úkol “obarvit” drátěný model a vytvořit tak finální vzhled prezentace. Barevně by měla grafika vycházet z loga a nekombinovat moc barev. Styl grafiky musí odpovídat stanoveným cílům i cítění klienta. Jelikož je posuzování grafiky velmi individuální, je vhodné na začátku spolupráce zaslat agentuře příklad stránek, jejíchž grafika odpovídá požadavkům.

Velká pozornost by měla být věnována dostatečné velikosti a kontrastu textu. Cílem stránek je totiž předání informace a tomu se musí podřídit také grafika. Po finálním potvrzení grafického návrhu přistoupí agentura k přípravě HTML/CSS šablony.


Programování

Proces programování je ve většině případů “černou krabicí”, ze které po domluveném čase vypadne testovací verze stránek. V testovací verzi je již nasazena grafika, všechny funkce fungují dle specifikace a web je prakticky připraven k plnění obsahem.

Je to často chvíle, kdy dochází k tzv. převzetí stránek. Jde o potvrzení, že prezentace odpovídá specifikaci a ze strany agentury již nebudou realizovány žádné programátorské práce.


Plnění obsahem a spuštění

Testovací verze obsahuje ve většině případů pouze nesmyslný obsah vložený programátory při testování funkcí. Následuje tak období přípravy obsahu a jeho vložení do stránek, který v závislosti na smlouvě zabezpečuje agentura nebo přímo klient. Příprava obsahu bývá ze strany klientů často podceňována a je příčinou zpožďování spuštění finální verze stránek. Příprava kvalitního obsahu není jednoduchá, a proto je s ní vhodné začít již po odsouhlasení struktury stránek. Je na zvážení, jestli v této oblasti nevyužít služeb copywritingu (příprava textového obsahu profesionálem).

Připravený a odsouhlasený obsah se následně vloží do testovací verze a po finální kontrole jsou stránky připraveny ke spuštění do ostrého provozu (internetové stránky se začnou zobrazovat na zvolené doméně).

Pokud je testovací verze z jakéhokoliv důvodů veřejně dostupná, je vhodné zakázat vyhledávačům její indexaci. Může se totiž stát, že na nedokončenou firemní prezentaci začnou přes vyhledávače vstupovat potenciální klienti.


Provozování stránek

Samotné spuštění internetové prezentace je podobně jako v případě tvorby vlastními silami pouze začátkem (viz článek Nepodceňte přípravu vašeho firemního webu). V závislosti na dohodě může agentura i nadále pomáhat s provozováním prezentace, ale hlavním hnacím motorem by měla být společnost starající se o své stránky.

V následující a poslední části seriálu rozebereme podrobněji problematiku provozování prezentace a aktivity, které primárně s tvorbou stránek nesouvisí, ale jsou pro její úspěšnost velmi důležité.

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT