Co uvést na dokladu v souvislosti s DPH

29.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ať už jste plátcem nebo neplátcem DPH, můžete se dostat v souvislosti s údaji na dokladech občas do problémů. Podívejme se na tři případy, které se objevily v naší poradně.


DPH na dokladu vystaveném neplátcem

Otázka: Za zprostředkování jednoho prodeje jsem vyúčtovala makléři určitou částku, přičemž fakturu vystavil v rychlosti makléř s mými údaji. Já jsem to podesala a orazítkovala. Až doma jsem zjistila, že na faktuře je uvedeno DPH. Jelikož nejsem plátcem DPH, vystavila jsem novou fakturu na stejnou částku, ale již bez DPH, kterou jsem taky zaslala makléři (který ji ovšem nechal bez povšimnutí), a založila do svého účetnictví. Nyní mě finanční úřad vyzval k úhradě DPH z oné faktury, s odvoláním na § 108 odst. 1, pism k, zakona c.235/2004 Sb. Existuje nějaká obrana v této situaci?

Odpověď: Bohužel, pokud se Vám nepodařilo doklad včas stornovat (dohodou s odběratelem), máte povinnost zaplatit DPH z Vámi vystaveného dokladu, přestože nejste plátce. Další postup záleží na ochotě makléře (nebo spíš jeho účetní). Pokud máte s makléřem smlouvu, je tam zřejmě uvedena výše ceny, v ideálním případě s údajem o DPH. Jestli je ve smlouvě cena uvedená jasně, můžete tím u makléře argumentovat a domluvit se na opravě (např. vystavení daňového vrubopisu - jestli celková cena podle smlouvy byla na dokladu snížena o DPH), případně na kompenzaci při vyúčtování následující provize.


Pokud si nevíte (nejen s DPH) rady, ptejte se v naší daňové poradně.


Dovoz zboží z USA, pořízení zboží z EU

Otázka: Jsme plátci DPH. 1/ z UK nakupujeme od dodavatele zboží bez daně a do skladových zásob vkládáme cenu zboží jako nákupní cena bez DPH * kurs, DPH vykazujeme pouze na Přiznání po samovyměření na vstup a výstup. 2/ v případě zboží z USA vkládáme cenu zboží do skladových zásob jako nákupní cena * kurs (účetní používá vždy kurs z ČNB k prvnímu pracovnímu dni v měsíci) + 20% DPH ( zboží je u nás v sazbě 20%), clo účtujeme jinde. Daň na vstupu se vykazuje na JSV dle podkladů z celního úřadu. Následně je tato daň uváděna na Přiznání k DPH na vstupu a výstupu ve stejné výši jako u zboží z EU. Je tento postup správný?

Chápu to správně, že v obou případech dochází k tomu, že se na vstupu u prodeje zboží daň neuplatňuje a pouze se odvádí daň na výstupu z prodeje zboží?

Odpověď: S Vaším postupem u pořízení zboží z UK souhlasím. Stejný princip je i u dovozu zboží - základ daně zahrnuje i clo případně dopravu, do přiznání na výstupu uvedete DPH podle JSD a pokud splníte podmínky pro uplatnění odpočtu, uvedete stejnou nebo krácenou částku i na vstupu. Máte pravdu, že v konečném důsledku při pořízení i při dovozu zboží nesnížíte daň na vstupu, ale při prodeji odvedete daň na výstupu. Je to forma ochrany tuzemského trhu. Pokud jde o skladovou evidenci, cena zásob by neměla obsahovat DPH (pokud zásoby neevidujete v prodejních cenách). Naopak clo a doprava zboží při jeho pořízení se musí do ceny zásob promítnout, když ne u jednotlivých položek zásob, pak alespoň jako vedlejší náklady, které se postupně rozpouštejí podle poměru vyskladněného zboží.


Pokud si nevíte (nejen s DPH) rady, ptejte se v naší daňové poradně.


Text na faktuře při dodání zboží do EU

Otázka: Jsem plátce DPH, firma ze Slovenska, též plátce, si u nás objednala zboží. Evidentně nebude určeno k jejich dalšímu prodeji. Bude správně, když jim vyfakturujeme toto zboží v sazbě 0% snížené o naši 20%DPH? Následně podáme Souhrnné hlášení. Je nějaký dovětek, který je na fakturu nutno uvést - nějaká věta, že je zboží v nějakém režimu? Případně, jak by takováto věta měla znít?

Odpověď: Zjedndušeně řečeno v konečném důsledku daň na výstupu odvedenou v tuzemsku můžete snížit pouze o daň na vstupu z plnění uskutečněných v tuzemsku. Pokud Vám slovenský plátce poskytne své slovenské DIČ, dodáte mu zboží bez DPH, jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet (k jakému účelu plátce zboží použije nemá vliv na Vaši daňovu povinnost, zřejmě to bude případ, kdy plátce na Slovensku odvede daň na výstupu, ale neuplatní si DPH na vstupu). Na faktuře může být např. text: "Plnění je osvobozeno od DPH dle § 64 Zákona 235/2004 Sb. Upozorňujeme Vás, že daň jste povinni přiznat a zaplatit v zemi EU, kde jste zaregistrováni jako plátci DPH, tj. SK".


Pokud si nevíte (nejen s DPH) rady, ptejte se v naší daňové poradně.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.