Fio banka nabízí svým klientům možnost zúčastnit se primárního úpisu akcií varšavské burzy

22.10.2010 | , Fio banka
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


20.10.2010 Fio banka, největší český on-line broker, aktuálně umožňuje svým klientům zúčastnit se nejen primárního úpisu (IPO) akcií Fortuny na pražské burze, ale i primárního úpisu akcií Varšavské burzy cenných papírů na jejím vlastním trhu.

Klienti Fio banky mohou podat pokyn k úpisu akcií Fortuna prostřednictvím aplikace e-Broker, telefonicky nebo osobně na pobočce do dnešního odpoledne, 15:00. Kromě toho se mohou stejným způsobem zúčastnit primárního úpisu Varšavské burzy cenných papírů v Polsku, a to do 27.10, 16:00. Varšavská burza při něm na vlastním trhu upíše 26 786 530 akcií série B v rámci privatizačního plánu polské vlády za účelem financování deficitu státního rozpočtu. Minimální cena za akcii je 36 PLN, maximální 43 PLN.

„Nabídka participace na úpisu akcií Fortuna se dosud u klientů Fio banky setkala s velkým zájmem, který je vzhledem k nízkému počtu IPO na pražské burze logický. Oblibě se však těší primární úpisy akcií obecně, a tak investorům pravidelně zpřístupňujeme možnost zúčastnit se IPO nejvýznamnějších společností na trhu, který v tomto směru vyniká – na varšavské burze. Po pojišťovací společnosti PZU a elektrárenském gigantovi Tauron mají nyní příležitost upsat akcie samotné burzy, což bude jistě pro mnohé lákavé," komentuje nabídku Marek Polka, ředitel Klientské divize.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW, WSE) založená v roce 1991 je největší burzou ve středoevropském regionu. Počet kótovaných společností v současnosti dosahuje přes 380 s celkovou tržní kapitalizací přesahující 120 miliard EUR. Profil společnosti naleznete zde.