Čerpání z evropských fondů se výrazně zjednoduší

22.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vláda České republiky ve středu projednala a schválila další sérii opatření, které má zjednodušit čerpání prostředků z fondů Evropské unie (EU). Materiál „Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Souhrn připravený ministerstvem pro místní rozvoj uvádí konkrétní přijatá opatření vedoucí ke zjednodušení čerpání prostředků z fondů EU. Jedná se např. o stanovení jasné lhůty pro převod finančních prostředků z účtu poskytovatele dotace na účet příjemce. „Je nutno odstranit dosavadní podmínku cesty peněz zakotvenou v tuzemských programech, kde stojí, že prostředky musí jít výhradně přes účty českých bank. To je v rámci EU považováno za diskriminační vůči jiným bankám působícím na území EU a odporuje Schengenské konvenci,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra, v jehož kompetenci je právě řízení čerpání z Evropských fondů.

Zpráva také navrhuje posílit kontrolní pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj v případech, kdy o poskytnutí podpory z příslušných operačních fondů rozhodují Regionálních rady (RR). V souvislosti s činností Regionálních rad, které budou moci od 1. ledna 2011 odepisovat hmotný i nehmotný majetek, je navrženo připravit taková opatření, která budou v souladu s naším účetním a daňovým systémem a budou respektovat obdobná pravidla EU.