EU záruky podpořily 120 000 podnikatelů

18.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Záruční společnosti během krize významně přispěly k zachování přístupu malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům. S využitím prostředků národních vlád a institucí EU ve velmi krátké době reagovaly jak tradičními, tak i novými nástroji, na zvýšenou poptávku po zárukách.

Zvýšily v meziročním srovnání rozsah poskytnutých záruk o 58 % a jejich celkové závazky k ručení činily ke konci roku 2009 více než 70 miliard euro. Záruky umožnily více než 120 000 malým a středních podnikatelům s 851 tisící zaměstnanci získat úvěry nezbytné pro další fungování a zachování potenciálu přispět k hospodářskému a finančnímu oživení národních ekonomik.

Takto souhrnně zhodnotilo přínos svých členů výroční zasedání Evropská asociace záručních instituci (AECM), které se konalo počátkem října tohoto roku ve Slovinsku. AECM reprezentuje 36 záručních institucí z 19 zemí.

Na jednání AECM byly přijaty tyto hlavní závěry a doporučení adresovaná institucím EU:

  • Zachovat působení tzv. Dočasného rámce pro poskytování veřejné podpory i pro rok 2011.
  • Zachovat cílenou podporu malých a středních podnikatelů záručními programy. Za uplynulá léta se záruky ukázaly být velmi účinné a nákladově efektivní, protože mají mnohem nižší dopad na veřejné rozpočty, než kterákoli jiná forma podpory. Zejména financování prostřednictvím strukturálních fondů a programů EU by mělo být i nadále využitelné pro záruční aktivity zacílené na malé a střední podnikatele.
  • Zajistit, aby nová pravidla pro fungování finančních institucí měla co nejmenší negativní dopad na financování malých a středních podnikatelů.

Zpráva převzata z ČMZRB.