ČS nemovitostní fond vydělal od začátku roku 3,5 %

18.10.2010 | , Česká spořitelna
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


18.10.2010 Od 1. ledna tohoto roku ČS nemovitostní fond investiční společnosti REICO, která je dceřinou společností České spořitelny, dosáhl zhodnocení ve výši 3,5 %. Během roku se výkon fondu stabilizoval a vyhlídky na rok 2011 jsou podle očekávání pozitivní. Fond v současné době vlastní šest plně pronajatých budov v České republice a na Slovensku. Od začátku působení fondu v roce 2007 do něj investovalo přes sedm tisíc podílníků.

"V současnosti se spoléháme pouze na inkasované nájemné, které v tomto roce přesáhne 120 milionů Kč,“ řekl Tomáš Trčka, generální ředitel investiční společnosti REICO. "Během podzimu připravujeme rozšíření portfolia nemovitostí o zatím vůbec největší nemovitost. Mohu nyní prozradit pouze to, že nemovitost bude v Praze," dodal Tomáš Trčka.

Nový přírůstek ve fondu by měl pozitivně ovlivnit budoucí příjmy z pronájmu a ještě vylepšit výkonnost fondu.

ČS nemovitostní fond investiční společnosti REICO je největší otevřený podílový fond nemovitostí v České republice a zároveň nejstarším. ČS nemovitostní fond se soustřeďuje převážně na dokončené nemovitosti s minimální hodnotou 10 mil. EUR. V portfoliu fondu je celkem šest budov, z toho dvě v Praze a po jedné v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Bratislavě.