Kursa: Denně řešíme 50 až 100 poptávek

18.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Chceme se orientovat na bankovní produkty, které jsou snadno srozumitelné lidem při online prodeji. Kromě bankovních produktů chceme nabídku rozšířit i o pojišťovací produkty, uvedl Petr Kursa, výkonný ředitel společnosti Sardis s.r.o.


S Petrem Kursou, výkonným ředitelem společnosti Sardis s.r.o., jsme si povídali o projektu Bankbook.cz včetně plánů do budoucna.

Na trhu existují různá srovnání spořicích účtů a termínovaných vkladů. Čím se Váš přístup liší od těch ostatních?

Bankbook.cz virtuálně propojuje poptávku klientů po depozitních produktech s nabídkou bank. Navíc bankbook.cz produkty pouze neporovnává, ale banky můžou do procesu vstoupit a nabídnout individuální sazbu na každou jednotlivou poptávku klienta. V tuto chvíli se tak děje u termínovaných vkladů. Je možno uspokojit poptávku po termínovaných vkladech na vyšší částky soukromých osob a firem, kvůli kterým by jinak klienti museli kontaktovat jednotlivé banky a dotazovat se například po telefonu. V tom vidíme naší unikátní pozici, která je zcela odlišná od ostatních srovnávacích webů.

Vaším heslem je probudit úspory, které dosud leží na zastaralých finančních produktech. Držiteli těchto peněz jsou ale často lidé, kteří běžně nepoužívají internet. Jak si tedy představit vašeho typického zákazníka?

Nikdy jsme neřekli, že peníze leží na zastaralých produktech. Odhadujeme, že 600 miliard Kč z úspor domácností by se mohly lépe zhodnocovat a neležet na nízkoúročených, zejména běžných účtech, které nejsou zastaralé. Internet v České republice používá přes 60% populace, toto procento se neustále zvyšuje a rozhodně nejde o nemajetné lidi. Naším zákazníkem může být soukromá osoba, obchodní společnost nebo obec, která má volné prostředky ke zhodnocení a přístup na internet. Pro nás je klíčové zjistit, kde se na internetu vyskytují klienti s největší afinitou ke spoření, a tam cílit naše úsilí o jejich získání.

Které banky s Vámi v současné době spolupracují a které banky plánujete do své nabídky přidat v blízké budoucnosti?

V současné době spolupracují s bankbook.cz 4 banky, Axa Bank, Evropsko-Ruská Banka, ING a J&T Banka a 2 spořitelní družstva Artesa a Creditas. Dosavadní jednání s bankami vždy ukázala, že opravdu nelze predikovat, kdy se která banka zapojí do bankbook.cz.

Co do Vašeho srovnání vstupuje? Jen úroková sazba? Nebo i některé poplatky?

Do srovnání je zahrnuta především úroková sazba. Poplatky a produktové podmínky se zobrazují až po stisknutí příslušného tlačítka, aby stránky nebyly přehlcené a nepřehledné. Specifická kritéria vstupují do hry v případě termínovaných vkladů, zejména při poptávce na vyšší částky, a jsou většinou založeny na individuálních podmínkách případu.

Jakým způsobem jste schopni zajistit výsledky do 2 pracovních hodin?

Doba 2 pracovních hodin byla stanovena po dohodě s bankami. Jsou to tedy především spolupracující banky, které potvrzují, že doba 2 hodin v provozních hodinách banky je dostatečná k zajištění nabídky.

Získáte během 2 hodin údaje od všech bank nebo to funguje tak, že pošlete klientovi jen údaje těch bank, které to stihnout?

Všechny banky doposud dodaly své nabídky, pokud se jich nabídka klienta týkala. Pokud nějaká banka nabídku nedoručila, tak to bylo v případě, že nenabízí úrokové sazby pro danou kombinaci doby splatnosti a zůstatkového pásma.

V nabídkách zveřejňute i podmínky bank, se kterými nespolupracujete...

Poslechli jsme hlas našich klientů. Naši klienti uvítali, že si mohou udělat obrázek i o několika dalších bankách a nikoliv pouze o těch spolupracujících.

Jak k Vám přistupují banky typu Komerční banka nebo Česká spořitelna?

Máme velice korektní vztahy se všemi bankami, včetně Komerční banky a České spořitelny. Jednání, která s bankami vedeme, jsou výhradně dvoustranná, proto nemůže jejich průběh komentovat nebo zveřejňovat.

Kolik poptávek denně v současné době máte a jaký očekáváte trend?

Počet poptávek se pohybuje nejčastěji v rozmezí 50 až 100 denně.

Jakým způsobem zajišťujete aktuálnost úrokových sazeb a dalších poplatků?

Spolupracující banky zajišťují aktuálnost veškerých informací na bankbook.cz. To se týká sazeb, poplatků a rovněž informací o bankách.

Vaší vizí je stát se vedoucím inovátorem prodeje bankovních produktů on-line. Co všechno chcete tímto způsobem nabízet?

Online prodej je rozhodně naším core businessem. Současná legislativa stanovuje proces neosobní identifikace fyzických osob bez nutnosti návštěvy pobočky banky. To otevírá možnost nabízet většinu bankovních produktů online. Limitem online prodeje je pouze složitost některých produktů, kdy internet nenahradí osobní schůzku. Chceme se proto orientovat na bankovní produkty, které jsou snadno srozumitelné lidem při online prodeji. Kromě bankovních produktů chceme nabídku rozšířit i o pojišťovací produkty, jako je povinné ručení a cestovní pojištění.