Nepodceňte přípravu vašeho firemního webu

18.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Na základě minulé části seriálu již máme stanoveny cíle webu, zvolenou odpovědnou osobu a vybranou doménu i systém pro tvorbu stránek. Nyní si probereme další kroky vedoucí ke spuštění stránek a jejich následné správě.

Hledáme poskytovatele hostingu a registrátora domény

Tvorba stránek prostřednictvím on-line systémů (podrobné informace v článku Tvorba stránek vlastními silami) ze své podstaty neumožňuje využít cizí hosting a tedy jej nemusíme řešit. Pokud bude nový web postaven na CMS (podrobné informace v předchozí části), je potřeba volit hosting s odpovídajícími parametry. Pokud nemáme 100% jistotu, je lepší poskytovatele hostingu požádat o potvrzení správnosti rozhodnutí. Ceny se pohybují od desítek do stovek korun za měsíc a závisí na společnosti (velcí poskytovatelé s perfektní podporou jsou dražší) i parametrech.

Při výběru registrátora domén bereme v úvahu kromě ceny i dostupnost on-line administrace umožňující rychlou správu domény. Z pohledu správy je obecně lepší využívat hosting i registraci domén od stejné společnosti, pokud to není finančně nevýhodné.


Jaký bude obsah a rozložení stránek?

Každý web by měl obsahovat kontaktní informace a popis nabízených služeb. Firemní prezentace navíc standardně obsahují informace o společnosti - historie, cíle, aktivity, novinky nebo reference. Rozsah prezentace musí odpovídat stanoveným cílům i možnostem společnosti.

Z pohledu potenciálních zdrojů návštěvnosti lze při velkém zjednodušení říct, že čím více unikátního obsahu máme na stránkách, tím vyšší bude návštěvnost z těchto zdrojů. Detailně se touto problematikou zabývá SEO (Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače).

Rozložení obsahu na stránce a struktura webu (mapa stránek) bude sice ovlivněna zvoleným systémem, ale i tak by základním pravidlům měla být věnována zvýšená pozornost:

 • standardní umístění loga jako odkazu vedoucího na hlavní stránku v levém horním rohu každé stránky
 • standardní pozice menu nahoře pod hlavičkou (horizontální) nebo nalevo pod logem (vertikální)
 • v případě víceúrovňového menu pozor na jeho přehlednost (vizuální oddělení úrovní zanoření)
 • obsah strukturujeme tak, aby se jedna stránka věnovala jednomu tématu (samostatné produktové stránky, atd.)
 • samotný textový obsah dělíme na menší odstavce, používáme různé úrovně nadpisů a obrázky
 • uživateli zjednodušujeme nalezení souvisejících informací provázáním stránek interními odkazy
 • návštěvníkům usnadňujeme kontaktování (kontaktní formulář na konci každé produktové stránky, zobrazení mapy na kontaktní stránce)


Vybíráme grafiku stránek

Jelikož příprava grafického návrhu a zejména šablony vlastními silami většinou nevede k ideálnímu výsledku, je lepší volit stažení bezplatné nebo nákup placené šablony. Pokud na stránkách požadujeme unikátní grafiku, nezbývá než oslovit externího grafika a kodéra. Zadáním pro grafika bude informace o požadované barevnosti a celkovém stylu. Logo společnosti musí s připravenou nebo kupovanou grafikou ladit. Pokud společnost logo zatím nemá, nastává optimální příležitost k jeho vytvoření.

Než grafiku začneme vybírat nebo kontaktovat případné dodavatele, je nutné si ověřit, jestli zvolený systém vůbec umožňuje vložení vlastní HTML/CSS šablony.


Tvorba a plnění obsahem

Příprava obsahu a jeho vložení do stránek bývají často podceňovány co do časové náročnosti a následně jsou jedním z nejčastějších důvodů oddalování spuštění. Proto je vhodné této oblasti věnovat zvýšenou pozornost a začít obsah připravovat hned po stanovení mapy stránek.

Samotný text by měl být výstižný, snadno pochopitelný a motivující k nákupu nebo kontaktování. Přípravu obsahu můžeme samozřejmě outsourcovat a využít služeb copywritingu. Tento způsob přípravy je často efektivnější z pohledu rychlosti i úspěšnosti textů.


Spouštíme a provozujeme firemní prezentaci

Jelikož spuštěním práce s webem spíše začíná, podíváme se na nejdůležitější aktivity:

Pravidelná aktualizace

Stránky musím vždy obsahovat aktuální informace. Prezentace zastaralých údajů působí neseriózně. Platí to zejména v oblasti kontaktních informací nebo informací o nabízených službách.

Měření a vyhodnocování

Již přes spuštěním webu by měl být do všech stránek vložen kód umožňující měření návštěvnosti (nejčastěji Google Analytics). Naměřené údaje je vhodné pravidelně vyhodnocovat ve vztahu ke stanoveným cílům.

Zvyšování návštěvnosti

Protože pouhé spuštění stránek návštěvníky nepřivede, je třeba systematicky pracovat na jejich propagaci. Příklad možných kroků po spuštění prezentace:

 • registrace do základních katalogů nebo jiný způsob získání zpětných odkazů s cílem zvýšit v delším horizontu návštěvnost z vyhledávačů
 • spuštění PPC kampaně v reklamních systémech AdWords a Sklik umožňující okamžité přivedení návštěvníků, přečtěte si články na téma PPC kapmaní
 • oslovení stávajících klientů newsletterem (pozor na SPAM a obtěžování)
 • zobrazení URL adresy na tištěných propagačních materiálech (letáky, vizitky, atd.)

Práce se stránkami bude zejména na začátku možná působit jako zbytečnost, protože bez investice do reklamy nelze od začátku očekávat velký počet návštěv. Rozhodně se ale vyplatí a v případě pravidelné analýzy naměřených údajů lze stránky upravovat tak, aby dosahovali reálné cíle.

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.