Poradna: Dotování penzionu

12.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Penziony rostou jako houby po dešti a to i za pomoci evropských fondů, které jsou hodně orientované na podporu cestovního ruchu.

Propojte ubytování se zemědělskou činností a alternativními zdroji energie

Otázka: Máme možnost koupit starou mysliveckou hájenku, kterou bychom chtěli opravit a používat jako malý penzion. Je možnost na koupi, opravu, nebo zařízení provozu vyžádat nějakou dotaci?

Odpověď:

Váš záměr je velmi dobře dotovatelný. Pokud má obec, kde se hájenka nachází méně než 2 000 obyvatel, pak to znamená, že můžete žádat o prostředky z Programu rozvoje venkova. Musíte splnit kvalifikační podmínku, tzn. být zemědělským podnikatelem nebo podnikat v cestovním ruchu kratší dobu než 1 rok. V případě, že jste / budete zemědělským podnikatelem, můžete získat další body za to, že již více než dva roky podnikáte v zemědělství, že jste ekologický zemědělec atp.

Vaše žádost by se podávala pravděpodobně příští rok v červnu na regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu. Pension nesmí mít více než 60 lůžek. Dále je vhodné doplnit pension o sportovní místnost, půjčovnu sportovních potřeb, využívat alternativní zdroje energie, poskytovat stravování a zmíněné ubytování. Další zvýhodnění byste získala v případě, že byste měla trvalé bydliště či sídlo firmy rovněž v místě realizace projektu.

V současnosti by bylo třeba zahájit přípravu projektové dokumentace a nejpozději do konce května příštího roku mít vydané pravomocné stavební povolení na Váš pension. Na koupi (musíte mít znalecký posudek), rekonstrukci a zařízení provozu můžete získat dotaci. Výdaje, na které budete požadovat dotaci, musí být menší nebo rovny 10 mil. Kč.


Využijte naši dotační poradnu.


Nemovitost se musí nacházet v obci do 2 tis. obyvatel

Otázka: Chci se zeptat na možnosti získání dotace k rekonstrukci domu a zřízení penzionu. Mám polorozpadlý a zčásti vyhořelý dům v obci Desná, ze kterého chci vybudovat malý rodinný penzion. Dům se nachází v 3. pásmu CHKO a netuším, na co vše mohu čerpat dotace.

Odpověď:

Obec Desná v okrese Jablonec nad Nisou má více než 2 000 obyvatel, tedy nelze žádat v Programu rozvoje venkova. Tzn. musel byste žádat o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod. V současnosti Úřad regionální rady Severovýchod, který má na starosti zmíněný Regionální operační program, neplánuje ani v roce 2010 a ani v roce 2011 žádnou výzvu na podporu infrastruktury cestovního ruchu, která by se Vás týkala.

V blízké budoucnosti (zima 2010) lze ale očekávat, že by mohlo dojít k přesměrování části peněz, které se daří hůře vyčerpat, právě do Regionálních operačních programů. Nelze na to však spoléhat. Věřím, že Váš záměr je vzhledem k lokalizaci velmi zajímavý, ale bohužel toto jsou všechny dostupné informace, které Vám můžeme nyní relevantně poskytnout.


Využijte naši dotační poradnu.