Tvorba stránek vlastními silami

11.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jednou z možností, jak si udělat webovou prezentaci, je spolehnout se na vlastní síly a dostupné nástroje.

Vzhledem ke skutečnosti, že slovního spojení “tvorba stránek vlastními silami” pokrývá širokou škálu subjektů i prací, zohledňují níže uvedené rady následující předpoklady:

  • stránky připravuje živnostník nebo menší společnost bez odborníků na tvorbu webu. Prezentaci ve vlastní režii samozřejmě připravují i velké společnosti, ale ty zaměstnávají týmy specialistů,
  • práce realizuje společnost sama a externí dodavatele využívá pouze na přesně specifikované úkoly (příprava grafiky, instalace systému, atd.).


Než začneme

Rozhodnutí vytvořit firemní prezentaci vlastními silami je ve většině případů motivováno snahou o snížení externích nákladů. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že tento postup klade vyšší nároky na vedení společnosti, které musí vyčlenit interní zdroje a postup pečlivěji kontrolovat. Pro optimální výsledek je nutné stanovit konkrétní osobu odpovědnou za přípravu webu.

Zatímco v případě drobných živnostníků je tato volba zřejmá, u větších firem bývá tímto úkolem často pověřena asistentka nebo “někdo z IT”. Protože se stránky stanou jedním z prodejních kanálů a navíc jejich vzhled ovlivňuje celkové vnímání značky, je vhodnější zvolit někoho z vedení nebo marketingového oddělení.


První kroky

Jak bylo uvedeno v předchozí části seriálu Tvoříme firemní web - jak na to, prvním krokem musí být stanovení cílů stránek.

Dalším krokem je volba domény internetové prezentace. V závislosti na cílech i dostupnosti se nejběžněji volí buď doména vycházející z názvu společnosti nebo nabízených služeb.

Některá technická řešení umožňují využít doménu 3. řádu (např. firemni-text.nazevposkytovatele.cz) a vlastní doménu není nutné kupovat. Taková prezentace bohužel nepůsobí profesionálně a vzhledem k aktuálním cenám domén ji nelze doporučit.

Při volbě doménového jména bereme také v úvahu:

  • v případě domén prvního řádu (tedy .cz, .eu, com...) je pro společnosti zaměřené na český trh ideální koncovka .cz
  • doména by měla být krátká a snadno zapamatovatelná
  • vyhýbáme se doménám obsahujícím slova zvyšující pravděpodobnost překlepů (např. cizí slova)
  • pokud doména obsahuje více slov, je vhodnější zaregistrovat si verzi s i bez pomlčky

Registrace většího množství domén (jako výsledku přehazování slov, kombinace názvu firmy a produktu nebo dalších národních domén) je ve většině případů zbytečná.

Pokud společnost vlastní více domén (např. domény s názvy produktů, více domén 1. úrovně, překlepové domény, verze s a bez pomlčky) a nevyužívá je pro jiné účely, přesměrujeme je na hlavní doménu.


Vybíráme technické řešení

I když otázka technologie a systému není pro standardní firemní weby vůbec důležitá, je v případě tvorby vlastními silami rozhodující. Řešení jsou vybrána s ohledem na implementovatelnost bez hlubších znalostí problematiky.


On-line systémy pro tvorbu stránek

Proces založení webu i jeho správa probíhá prostřednictvím intuitivní on-line administrace (Webnode, eStranky, atd.). Systémy standardně obsahují soubor předdefinovaných šablon a funkcí. Ze své podstaty neumožňují doplnění vlastních funkcí nebo přesun k jinému poskytovateli. Komerční použití je většinou zpoplatněno a začíná na částce kolem 1000 Kč za rok.

Tyto systému jsou ideální pro rychlé spuštění menších prezentací bez velkých nákladů a studia problematiky tvorby stránek.


Systémy pro správu obsahu (CMS)

Vybraný systém je potřeba před jeho použitím nejdříve nainstalovat na připravený hosting (podrobněji v další části seriálu). Uživatel má při vhodné volbě systému relativně velkou volnost v rozložení prvků, použití funkcí nebo přenositelnosti. Správa obsahu následně probíhá v intuitivní on-line administraci.

Existuje velké množství bezplatných systémů (Drupal, Joomla, atd), které díky obrovské komunitě vývojářů umožňují instalaci bezplatných doplňků (funkcí) nebo grafických šablon. Výběr placeného systému má bezesporu také výhody (pomoc s implementací, podpora, atd.) a jejich jednorázová cena se pohybuje od tisíců do desítek tisíc korun. V případě dražších systémů se dostáváme do oblasti tvorby webu na zakázku.

Spuštění prezentace na CMS je ve srovnání s on-line systémy náročnější a v některých případech si vyžádá i menší studium problematiky a pojmů. Existuje samozřejmě možnost instalace a základního nastavení s pomocí externího dodavatele.

Jako pomůcka pro výběr správného řešení může sloužit série otázek:

  • Kolik času a prostředků chci investovat do spuštění prezentace?
  • Budu potřebovat speciální funkce?
  • Jak velká bude má prezentace?
  • Počítám s výrazným rozšířením prezentace v horizontu jednoho nebo dvou let?

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.

Štítky:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT