Co by měla obsahovat faktura

08.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Faktura je základním dokumentem ve vztazích B2B i B2C, přitom se na ni můžeme dívat z různých pohledů. Přečtete si, jak na zaokrouhlování částek na faktuře a další náležitosti faktury.

Zaokrouhlování na faktuře

Otázka: Firma používá český software podložený českou legislativou. Software nám zaokrouhluje částku k platbě na celé koruny. Nyní jsme povinni přejít na software zahraniční společnosti a řešíme spoustu konfliktů. Potřebovala bych pomoci se zaokrouhlováním faktur. V zákoně jsem našla jen zaokrouhlení DPH, ale nikoliv o zaokrouhlení celé faktury. Neporadili by ste mi, ve kterém zákoně, či pokynu bych našla zaokrouhlení faktury v konečné částce k platbě? Zahraniční společnost mi software změní jen v případě, že je tento požadavek legislativní.

Odpověď: Stanovení ceny je věcí smluvního ujednání nebo dohody mezi obchodními partnery. Nutnost zaokrouhlení konečné ceny na dokladu není legislativně upraveno. I zákon o DPH nechává na libovůli vystavovatele dokladu, zda daň uvede v haléřích nebo zaokrouhlí na nejbližší měnovou jednotku v oběhu. V případě úhrady bankovním převodem není konečná cena v haléřích problém. Naproti tomu zaokrouhlování na celé jednotky omezuje vznik chyb při přepisování částek. Většina našich účetních softwarů umožňuje už v nastavení zadat způsob automatického zaokrouhlování dokladů nebo lze zaokrouhlení do dokladu doplnit zvlášť. Domnívám se, že Váš požadavek na nutnost zaokrouhlit faktury nemá oporu v zákonech. Naopak zřejmě i ve Vašem softwaru lze zrušit zaokrouhlování konečných částek na dokladech.

Podívejme se, jaké všechny náležitosti musí mít faktura z různých pohledů.

Faktura z pohledu obchodního zákoníku

Podnikatel je povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku navíc údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zapsáni.

Stáhněte si fakturu pro plátce i neplátce DPH.


Faktura z pohledu zákona o účetnictví

Účetní doklady musí obsahovat

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není stejný jako okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Faktura z pohledu zákona o DPH

Běžný daňový doklad musí obsahovat

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH,
 • výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

V praxi se na fakturu píše např. "VAT Registration Number" jako DIČ. IČ se může psát jako "Company Registration Number".

Stáhněte si fakturu pro plátce i neplátce DPH.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.