Daňové povinnosti v říjnu - nezapomeňte na ně

04.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na říjen 2010.

Pátek 8. října

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za září 2010

  Řádná záloha vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

Pondělí 11. října

 • Spotřební daně - splatnost daně za srpen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Pátek 15. října

 • Daň z příjmů - záloha na daň za 3. čtvrtletí

  Zálohy se vypočítají jako 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost.

Středa 20. září

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v srpnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za září 2010

  Řádná záloha vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2010
 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za září 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v září. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za září 2010

  Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

Pondělí 25. října

 • Spotřební daně - splatnost daně za srpen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za září 2010

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za září a 3. čtvrtletí

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží.

  Souhrnné hlášení podává čtvrtletně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU jen formou poskytnutí služeb, jakmile však prodá zboží podává SH již nadále do konce roku měsíčně. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání za září
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za září

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

Je nutné aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint