Malta – atraktivní lokalita pro umístění sídla společnosti

01.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Malta patří mezi atraktivní místa pro umístění sídla holdingových společností, a to zejména z důvodu přívětivé daňové prostředí. Lákavá je i možnost využití výhod plynoucí z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění s mnoha státy po celém světě a samozřejmě výhody spojené se členstvím v Evropské unii. Maltské společnosti mají také snazší přístup k rozsáhlým investičním příležitostem na libyjském trhu.

Pro založení společnosti na Maltě je velmi důležité vybrat si správné partnery, kteří dokonale znají místní právní a daňové prostředí a jsou schopni flexibilně reagovat na nepředvídané a nahodilé skutečnosti, které se v běžné obchodní činnosti každé společnosti - ať už maltská či jiné - mohou vyskytnout.


Analýza daňových dopadů

Dříve než se podnikatel či investor rozhodne založit společnost na Maltě, je vhodné provést ekonomickou analýzu daňových dopadů. Ačkoliv Malta skýtá celou řadu daňových úlev a výhod (v některých případech lze dosáhnout efektivní míry zdanění příjmů 5 %), náklady na pořízení funkční maltské společnosti nezahrnují jen náklady na její pořízení, ale také na nezbytné související služby běžného chodu společnosti. Jedná se zejména o výdaje spojené se zajištěním sídla, vedením účetnictví, zpracováním a podáním daňových přiznání. Ty mohou potom převyšovat náklady na pořízení společnosti i několikanásobně. Proto se doporučuje obrátit se na specializované prodejce společností spíše než na jednotlivé právní, daňové a účetní kanceláře. Specializovaná firma je totiž schopna dosáhnout při koordinaci významných úspor z rozsahu a zajistit klientovi skutečně užitečné informace.


Systém daňových refundací

Teprve po kalkulaci celkových nákladů nutných pro založení a provoz společnosti je možné počítat s efektivní mírou zdanění příjmů. Proto, aby se Malta stala oblíbenou destinací pro založení holdingové společnosti, zavedla v roce 1994 propracovaný systém daňových refundací.


O vratku daně žádá akcionář, nikoli společnost

Základní charakteristikou všech typů refundace korporátní daně je skutečnost, že o vratku daně žádá akcionář společnosti a nikoli samotná společnost. Dalším společným prvkem je lhůta pro výplatu refundace. Ta musí být vyplacena žadateli (oprávněnému) do 14 dnů v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla žádost podána, a to za předpokladu, že je žádosti vyhověno.

Jako příklad můžeme uvést tzv. 6/7 refundaci, která je uplatňována při výplatě dividendy akcionáři maltské společnosti. Pro příklad je uvedena následující tabulka:


Tabulka 1

Maltská společnost XY EUR
Zisk před zdaněním 1 000
Daň z příjmu právnických osob (35%) 350
Zisk po zdanění 650

Tabulka 2

Akcionář EUR
Dividenda (gross hodnota) 1 000
Zdanění příjmu (dividendy) 350
Daňová refundace 300
Konečná daňová povinnost 50

Kromě výše zmíněného systému refundace se pokládá za výhodu maltského daňového systému i to, že dosud nemá a nezvažuje zavedení pravidel týkající se nízké kapitalizace a určování převodních cen.

Autor pracuje pro společnost SMART Companies.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.