U Triglav pojišťovny čerpalo v létě pojistné plnění 22 % turistů

29.09.2010 | , Triglav pojišťovna, a.s.
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


27.9. 2010 Pojistné plnění z cestovního pojištění letos čerpalo 22 % turistů, kteří se na své letní dovolené do zahraničí pojistili u Triglav pojišťovny. Češi cestovní pojištění využívali především pro úhradu výloh na lékařské ošetření, nejčastěji se potýkali se střevními infekcemi. Podle aktuálních statistik pojišťovny za uplynulé tři měsíce nahlásili klienti nejvíce pojistných událostí z Chorvatska, a to celou čtvrtinu případů.

Cestovní pojištění, které lidé využívali při cestách do zahraničí, pokrývalo především služby poskytované praktickými lékaři. V době od června do srpna vyhledávali klienti Triglav pojišťovny nejčastěji lékařskou pomoc kvůli gastritickým potížím, které se týkaly více než 18 % nahlášených případů. Cestovní pojištění bylo dále čerpáno na ošetření slunečních úpalů, zánětů spojivek nebo drobných úrazů.

„Nejnákladnější jsou samozřejmě případy, které vyžadují hospitalizaci. Jsou to zejména vážné úrazy z dopravních nehod nebo onemocnění spojené s poruchou kardiovaskulárního systému,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. „Klienti prázdninové úrazy nejčastěji hlásí z Chorvatska, které je nejoblíbenější destinací českých turistů,“ doplnil Baný s tím, že vyšší množství nahlášených pojistných událostí pojišťovna zaznamenala rovněž z Itálie, Řecka, Rakouska, Francie a Egypta.

Češi v rámci cestovního pojištění dlouhodobě využívají zejména zdravotní pojištění, které hradí pouze výlohy na lékařské ošetření, léky a hospitalizaci. Opomíjejí však připojištění dalších rizik, jako je úrazové pojištění, jež navíc pokrývá následky úrazu a bolestné, případně pojištění zavazadel a odpovědnosti za škody. „Současný trend cestovního pojištění klade důraz na komplexní pojistnou ochranu různých rizik. Proto v budoucnu chceme zvýšit poměr všech součástí cestovního pojištění,“ připomněl Roman Sznapka, produktový manažer Triglav pojišťovny.

„V rámci naší informační činnosti se snažíme turistům zdůrazňovat, že kromě zdravotního pojištění by neměli zapomínat ani na pojištění dalších rizik. Jde zejména o připojištění se na úrazy při extrémních sportech,“ sdělila Eva Mráčková, vedoucí sekretariátu Asociace cestovních kanceláří ČR. „Z ostatních složek cestovního pojištění by turisté neměli zapomínat na pojištění odpovědnosti ke krytí způsobených škod a pojištění storna zájezdu,“ připomněla Mráčková.