Dotace EU: Regionální rady jednají s vládou o národním podílu na dotaci z EU

23.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Usnesením Vlády ČR č. 563 ze dne 11. 8. 2010 dochází k zásadní změně financování projektů v rámci regionálních operačních programů. Povinnou součástí dotace z regionálních operačních programů jsou vedle financí z evropských fondů také prostředky z tzv. národních zdrojů.

Stát dosud garantoval přispívat na národní zdroje polovinou ze státního rozpočtu. Tento závazek se však nyní rozhodl nadále neplnit. Pokud se Regionálním radám, jako poskytovatelům dotace, nepodaří při jednání s vládou tento stav zvrátit, pak s velkou pravděpodobností dojde ke zdržení, v horším případě k dočasnému pozastavení čerpání finančních prostředků.

Stávající situace může vést také k požadavku na změnu již uzavřených smluv o poskytnutí dotace, a to ve smyslu snížení dotace pouze na výši prostředků poskytnutých z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Zástupci regionálních operačních programů nadále s vládou o řešení této situace intenzivně jednají.

Úřad Regionální rady také v současnosti jedná s ministerstvem pro místní rozvoj o převodu další části dotace na financování ROP Jihozápad pro rok 2010 tak, aby mohly být i nadále propláceny žádosti o platbu příjemcům.

Zpráva převzata z www.strukturalni-fondy.cz.