Školení je šance - Aktuální informace o stavu administrace

17.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Evropský sociální fond v ČR upozorňuje všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k 15. září 2010 zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.

Z celkového počtu 1803 předložených projektových žádostí již prošlo všemi stupni výběrového procesu 1461 žádostí. Výběrovou komisí bylo v rámci dosavadních dvanácti zasedání zatím projednáno 867 projektů, z toho doporučeno k podpoře 816 projektových žádostí v celkovém objemu téměř 3,4 mld. Kč. Zasedání výběrové komise probíhají v průměru jedenkrát za měsíc.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které byly doporučeny k financování, byla vydána již u 451 projektů. V souvislosti se zahájením realizace těchto projektů probíhá postupně vyplácení finančních prostředků příjemcům formou záloh (tzv. částí dotace). V rámci realizovaných projektů již bylo vyplaceno téměř 530 mil. Kč.

Více na ESF ČR.