Co se změní v daních z příjmů od roku 2011

17.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Oproti původnímu návrhu se návrh v některých bodech změnil, například byla zcela vynechána navrhovaná úprava zaměstnaneckých benefitů poskytovaných prostřednictvím poukázek.

Hlavní body návrhu:

  • Pokud příjmy ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu přesáhnou 840 tis. Kč ročně, mají být důchody pracujících důchodců zdaněny.
  • Daňové zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem či příspěvků na soukromé životní pojištění má být rozšířeno i na příspěvky institucím penzijního pojištění sídlícím v jiném členském státě EU, Norsku či Islandu.
  • Za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se mají považovat příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, přičemž lze uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 30 %.
  • Má být snížena základní sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok a zároveň i daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě o 240 Kč ročně.
  • Zaměstnavatel by měl mít povinnost podávat kromě ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti rovněž měsíční hlášení o srážce a odvodu záloh na daň na finanční úřad.
  • Navrhuje se zrušit osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení u zařízení poprvé uvedených do provozu od 1. 1. 2011. Tato změna se dotýká jak fyzických osob, tak i právnických osob. Od 1. 1. 2011 by měli mít poplatníci využívající osvobození povinnost uplatnit maximální odpisy hmotného majetku.
  • Dosavadní podmínkou pro daňově uznatelný odpis pohledávky je možnost tvorby opravných položek podle zákona o rezervách. Tato podmínka by měla být ze zákona vypuštěna a nahrazena podmínkou, že nesmí jít o pohledávky nabyté bezúplatně nebo o pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami.
  • Minimální doba trvání finančního pronájmu má být vázána na dobu odpisování, u majetku zařazeného do 2. a 3. odpisové skupiny má trvat pronájem alespoň po dobu odpisování sníženou o 6 měsíců.
  • Rozšiřuje se spektrum darů, o které je možné snížit základ daně až do výše 10 % základu daně po snížení podle § 34, o dary pro střední a vyšší odborné školy, pokud jsou dary poskytnuty na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.
  • Novelou má být zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců

Zpráva převzata z www.dashofer.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.