Legislativní rada vlády podpořila změny ve stavebním spoření

15.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Legislativní rada vlády (LRV) doporučila vládě schválit zákon měnící podmínky u stavebního spoření s tím, že i případné retroaktivní změny neodporují ústavě a právnímu řádu. Vyplývá to ze zprávy rady na internetových stránkách vlády. Zákon u stavebního spoření mimo jiné sníží státní podporu a zdaní úroky, státu má ušetřit peníze. Některé navrhované změny se nelíbí třeba bankám nebo odborům.

Připravovaná změna zákona počítá s 50procentní srážkovou daní na státní příspěvek za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011, a to u všech smluv o stavebním spoření. V dalších letech bude jednorázová daň nahrazena přímo snížením státní podpory. Podpora klesne z maximálních 3000 na 2000 korun. Úroky ze stavebního spoření, včetně bonusových úroků podle návrhu nebudou dále osvobozeny od daně. Bonusové úroky jsou takové úroky, u kterých klient dodatečně získá peníze, když se při podpisu smlouvy zaváže, že nepožádá o úvěr a naspoří určitou částku.

Zpráva převzata z ČTK.