Podnikatelské prostředí na Slovensku je nejlepší ze všech východoevropských zemí

13.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podnikatelské prostředí se na Slovensku každoročně zlepšuje. Dle hodnocení Světové banky „Doing business 2010“ je podnikatelské prostředí na Slovensku nejlepší ze všech východoevropských zemí. Snižování daní a zlepšování podnikatelských podmínek zvýšilo od roku 2000 objem zahraničních investic na Slovensku o 600 %.

Před krizí vykazovala slovenská ekonomika jeden z nejvyšších ekonomických růstů ze zemí EU. Např. v roce 2006 dosáhlo Slovensko nejvyšší růst HDP z členských zemí OECD (8,9 %). Ve zprávě Doing Business 2010 patří Slovensku 42. místo v hodnocení zemí dle podmínek k podnikání. Česku přitom patřilo až 74. místo. Vyšší postavení v žebříčku znamená, že legislativa a právní prostředí je příznivé pro provozování podnikání a živností.

Slovensko patří mezi první východoevropské země, kde bylo zavedeno euro (od 1. ledna 2009). Dlouhodobě největším investorem na Slovensku je Německo. Významným obchodním partnerem je však také Česko. Od roku 2007 patří Slovensko dokonce mezi největší světové výrobce osobních automobilů na jednoho obyvatele. V současné době existují na Slovensku tři závody automobilů: Volkswagen v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v Trnavě a KIA v Žilině.


Založení s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně rychlé a trvá přibližně 10 dní. Podmínkou pro zápis do obchodního rejstříku je zakládací listina ve formě notářského zápisu, bezúhonnost společníků, povinnost vložit u společníka minimální vklad. Dále je nutno počítat s výdaji za notáře a osvědčení k podnikání. Společnost se registruje k daním na příslušném daňovém úřadě podle místa firmy, a to do 30 dnů ode dne získání povolení k podnikání. Současně se musí zaměstnavatel registrovat k platbě sociálního a zdravotního pojištění (do 8 dní) u příslušné zdravotní pojišťovny a místní správy sociálního zabezpečení.

Podívejme se podrobně na jednotlivé kroky:

  • Nejdříve je potřeba zvolit jedinečný název společnosti. Zjistit název společnost je možné lehce přes internet v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem.
  • Dále je nutné notářem ověřit stanovy společnosti a související dokumenty. Je nutné počítat s minimální odměnou pro notáře ve výši 500 €.
  • Otevřít bankovní účet. Náklady na otevření bankovní účtu se liší banka od banky. Před registrací společnosti musí být splaceno nejméně 30 % od každého společníka, nejméně potom 2 500 €.
  • Zápis do obchodního rejstříku. Formulář lze stáhnout z internetových stránek www.orsr.sk. Registrační formulář lze podávat i elektronickou cestou, musí však být podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Registrační formulář musí být podepsán všemi pověřenými osobami. Obchodní rejstřík přidělí společnosti identifikační číslo. Pokud je žádost podána elektronicky tak činí náklady 165,75 €, pokud tištěně tak náklady činí 331,50 €.
  • Registrace společnosti k platbě daní.
  • Registrace společnosti k platbě sociálního pojištění.
  • Registrace společnosti k platbě zdravotního pojištění.


Kde hledat informace?

Slovensko je velmi atraktivní lokalitou pro české investory a české podnikatele. Velkou výhodou je znalost domácího trhu a znalost jazyka. Obchodní zvyky se příliš neliší od českých, stejně jako podnikatelské povinnosti a podnikatelské prostředí. Aktuální informace o možnostech investování, investičních pobídkách, důležité kontakty a informace lze najít na stránkách Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) – www.sario.sk. Další užitečné internetové adresy jsou, např.:

Všechny díly včetně dalších zemí najdete v sekci Seriály.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.