Když společnost nechce zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

16.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Větší zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnávat určitý počet zdravotně postižených. Z této povinnosti se ale mohou vyvázat, jakým způsobem?

Podle § 81 zákona o zaměstnanosti musí společnost s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat určitý podíl osob se zdravotním postižením, povinný podíl činí 4 %. Vychází se přitom z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců.


Jak se počítá průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Vypočítá se jako podíl

  • celkového počtu skutečně odpracovaných hodin zaměstnanců (zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku pobírání nemocenské, čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci na straně zaměstnavatele, překážek v práci na straně zaměstnance s nárokem na náhradu mzdy a ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny)
  • a fondu pracovní doby pro sledovaný rok.

Započítávají se přitom pouze zaměstnanci v pracovním poměru.


Povinný podíl

Pokud je váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců 48, je váš povinný podíl stanoven na 1,92 zaměstnance (48 * 0,04). Musíte tedy buď zaměstnat 2 osoby se zdravotním postižením nebo si vybrat jeden ze dvou způsobů - zaplatit do státního rozpočtu nebo nakoupit od společnosti, která může poskytovat náhradní plnění.


Nakoupit od společnosti, která může poskytovat náhradní plnění

První možností je nakoupit od společnosti, která může poskytovat náhradní plnění a to ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy.

Průměrná měsíční mzda se vyhlašuje na konci roku. Průměrná mzda za 1 – 3. čtvrtletí letošního roku bude aktualizována vyhláškou někdy v prosinci, takže teprve pak bude možné vypočítat maximální výši náhradního plnění, kterou si může zákazník započítat.

V našem případě by tedy šlo o částku 307 722,24 Kč bez DPH (7 * 22 896 * 1,92).


Každá společnost může plnit jen do určité výše

Ale pozor poskytovatel náhradního plnění vám může dodat například zboží ve výší 100 tis. Kč, ale to ještě neznamená, že si těchto 100 tis. můžete započíst jako vaše náhradní plnění. Vše se odvíjí od počtu zaměstnanců se zdravotním postižením, které poskytovatel zaměstnává.

Pokud je přepočtený počet osob se zdravotním postižením poskytovatele například 1,22, pak se tato výše stanoví na úrovni 35 259,84 Kč (0,22 * 7 * 22 896). To znamená, pokud vám tato společnost dodá například zboží ve výši 100 tis., můžete si započíst jen oněch 35 259,84 Kč.


Poslední možností je odvod do státního rozpočtu

Pokud nechcete nakupovat od těchto poskytovatelů, můžete odvést příslušnou částku do státního rozpočtu. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy.

V našem případě by tedy šlo o částku 109 900,80 Kč (2,5 x 22 896 x 1,92).

Odvod do státního rozpočtu musí zaměstnavatel poukázat do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce a to do 15. února následujícího roku. Rozumí se úřad práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, pokud jde o právnickou osobu, nebo bydliště zaměstnavatele, pokud jde o fyzickou osobu.

Pokud si plníte tuto povinnost jinak, i tak musíte o tom písemně informovat úřad práce a to do 15. února následujícího roku.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.