Dotační komentář: Co přinese nový vítr?

09.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


S koncem léta přichází pro podnikatele velký nápor na zpracování dotačních žádostí. Navíc došlo k velkému počtu personálních změn na důležitých postech.

Do konce září je nutno podat plné žádosti do hitů letošní dotační sezóny, tedy do programu Eko-Energie zaměřeného za energeticky úsporná opatření a využití obnovitelných zdrojů, a také do programu Rozvoj, který se soustřeďuje na podporu zavádění efektivních technologií v hospodářsky slabších regionech. V rámci obou programů bude podáno několik set plných žádostí, lze tedy očekávat lítý boj o jejich získání.

Užitečné informace najdete v sekci Dotace.


Personální změny na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Zajímavou novinkou posledních dnů a týdnů jsou personální změny v čele pro podnikatele důležitých institucí, které se podílejí na vyhlašování výzev, hodnocení projektů a proplácení dotace. Ministr průmysl a obchodu odvolal dosavadního ředitele sekce strukturálních fondů Miroslava Elfmarka. Úkolem nového ředitele Petra Óčka je zefektivnit čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a zintenzívnit spolupráci s agenturou CzechInvest, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí.

„Jsem přesvědčen, že četné zkušenosti pana ředitele Očka a jeho orientace v oblasti administrace fondů EU Ministerstvu průmyslu a obchodu pomohou být v této oblasti efektivnější než dosud,“ dodal ministr Martin Kocourek.


Nový ředitel Agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest

Další novou tváří je čerstvě jmenovaný generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest. Stal se jím ředitel Institutu rozvoje podnikání (IDE) při Vysoké škole ekonomické v Praze Miroslav Křížek. Hlavním úkolem CzechInvestu zůstává maximálně úspěšné čerpání zdrojů EU na podporu podnikání prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Dle ministra průmyslu a obchodu je evidentní, že nachází-li se ekonomika po propadech v minulých zhruba dvou letech na startu nové expanze, je podpora rozvoje podnikání prioritním zájmem celé české společnosti.

Svůj hlavní úkol vidí nový generální ředitel CzechInvestu především ve zkvalitnění řízení této organizace, definování dlouhodobé strategie a nastavení procesů tak, aby organizace fungovala maximálně účelně. „Mým cílem je, aby CzechInvest byl kvalitní organizací na mezinárodní úrovni. Těším se na spolupráci s týmem agentury, která bude jako každá jiná firma hodnocena na základě své dynamiky, efektivity a jasně měřitelných výsledků,“ vysvětluje Miroslav Křížek.

Chcete se zeptat na něco z oblasti dotačních titulů, ptejte se v naší dotační poradně.


Alexandra Rudyšarová na jinou pozici

Dosavadní generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová bude ve své nové pozici první náměstkyně generálního ředitele odpovídat za oblast evropských fondů a za finanční řízení agentury, což lze považovat za zásadní oblasti, které české podnikatele na fungování agentury zajímají.