I první měsíc po prázdninách je plný daňových povinností

01.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na září 2010.

Středa 8. září

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za srpen 2010

  Řádná záloha za červenec vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

Čtvrtek 9. září

 • Spotřební daně - splatnost daně za červenec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Středa 15. září

 • Daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň z příjmů

  Zálohy se platí podle posledního podaného daňového přiznání. Jestliže poslední daňová povinnost přesáhla 150 tis. Kč, platí se zálohy ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti.

Pondělí 20. září

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v srpnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za srpen 2010

  Řádná záloha za červenec vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2010
 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za srpen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červenci. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za srpen 2010

  Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

Pátek 24. září

 • Spotřební daně - splatnost daně za červenec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

Pondělí 27. září

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2010

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za srpen

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží.

  Souhrnné hlášení podává čtvrtletně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU jen formou poskytnutí služeb, jakmile však prodá zboží podává SH již nadále do konce roku měsíčně. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2010
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání za srpen
 • Spotřební daně - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za srpen

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

Čtvrtek 30. září

 • Daň z přidané hodnoty - žádost o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě za rok 2009

  Osoby, které jsou registrovány k dani v ČR a v jiném členském státě a zaplatili DPH v ceně zboží a služeb v roce 2009, si mohou podat žádost o vrácení DPH uhrazené v jiném členském státě. Tato žádost se vyplňuje pouze elektronicky. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2010

Je nutné aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint