Jakúbek: Private equity znovu nabývá na novém potenciálu

23.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Během vrcholu krize jsme zaznamenali větší míru menších investic v rozmezí 1 až 15 milionů eur do malých a středně velkých společností z různých oblastí, uvedl Ivan Jakúbek, ředitel Enterprise Investors pro Českou republiku a Slovensko


S Ivanem Jakúbkem, ředitelem Enterprise Investors pro Českou republiku a Slovensko, jsme si povídali o soukromém kapitálu v České republice.

Jak na oblast private equity dopadla v ČR finanční krize a následná hospodářská recese?

O České republice můžeme říci, že se s příchodem hospodářské recese vyrovnala lepším způsobem, nežli některé ze sousedních zemí. Tento vcelku pozitivní vývoj byl způsoben evidentní stabilitou ekonomického prostředí v Čechách, jež nebyly ekonomickou krizí natolik zasaženy jako některé jiné země ve střední a východní Evropě. Nicméně je třeba poznamenat, že právě v přímém důsledku krize došlo k jakémusi zmrazení investičních projektů. Avšak v současné době se tato situace začíná měnit. Trh v oblasti rozvojového kapitálu a private equity znovu nabývá na novém potenciálu.

Nabídka bankovních úvěrů byla a stále ještě je v důsledku krize dosti přiškrcená. Jakou pozici v tomto kontextu zaujímá private equity?

Jak jste uvedl v otázce, na začátku a v průběhu globální ekonomické recese došlo k rapidnímu poklesu zájmu bankovních domů o poskytování finančních úvěrů společnostem. Banky naopak začaly více tlačit na splácení již stávajících úvěrů, čímž se firmy dostávaly do ještě větších finančních potíží. V tomto ohledu se private equity jeví jako zcela legitimní a hlavně účinný nástroj pro firmy, jež se v takové situaci ocitly.

V roce 2008 se nejvíce investovalo do sektoru IT/telekomunikace/internet a výroby zdravotních prostředků. Zůstal tento trend zachován i v roce 2009 a je o tyto obory pořád zájem i v letošním roce?

Z našeho pohledu mohu říci, že během vrcholu krize jsme zaznamenali větší míru menších investic v rozmezí 1 až 15 milionů eur do malých a středně velkých společností z různých oblastí, spotřebitelským a IT průmyslem počínaje a zdravotnickým konče. Jako důkaz toho, že i rok 2009 byl pro silné fondy velice úspěšný, mohu uvést náš částečný odprodej AVG Technologies, jenž obdržel prestižní cenu magazínu Emeafinance Best Private Equity Exit Award 2009. V letošním roce se situace na trhu private equity nijak výrazně nezměnila.

Znamenala krize konec investovatelnosti některých oborů aspoň po určitou dobu – jde mi o odvětví jako podnikové a průmyslové produkty, stavebnictví, maloobchod, které měly viditelný podíl v portfoliu investorů a zároveň v roce 2009 utrpěly menší či větší propad tržeb?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi. Co se týče specifických oborů, můžeme tvrdit, že investiční potenciál firem zůstal více či méně nezměněn i během ekonomické krize. Proto dle mého názoru z pohledu private equity investic nedošlo k nijak zřejmému nárůstu nebo naopak poklesu zájmu o specifické průmyslové sektory.

Změnily se nějak požadavky investorů, kteří se rozhodují, jestli investovat do podniku? Například návratnost vložených prostředků, obchodní podíl, zajištění investice?

Požadavky investorů zůstaly téměř nezměněny. Stejně jako v minulých letech se investoři především zaměřují na společnosti se zdravou firemní strategií, jež jim přináší dobré výsledky na trhu a expanzivní potenciál při vstupu na trhy nové.

Pozměnili jste Vy osobně strategii?

Naše společnost se může pochlubit dlouhodobou strategií, jež jí zaručuje kvalitní výsledky. Mimo již výše zmíněné základní parametry dobrých investic nevidím žádnou významnou změnu, kterou bychom učinili v reakci na hospodářskou recesi. V letošním roce jsme provedli několik významných investic v regionu CEE – podpořili jsme expanzi polského řetězce supermarketů Dino, stali jsme se partnery v maďarské online společnosti Netrisk.hu a náš fond rozvojového kapitálu investoval do estonské softwarové společnosti Webmedia Group. Před několika málo dny jsme uskutečnili prodej 25 % polské firmy Harper Hygienics prostřednictvím IPO na Varšavské burze cenných papíru. Právě z těchto důvodů mohu hodnotit první polovinu letošního roku jako úspěšnou.

Jak se liší private equity v ČR v porovnání s ostatními ekonomikami CEE, se západní Evropou a zbytkem vyspělého světa (USA, Japonsko)?

Private equity má v České republice velmi podobnou charakteristiku jako například v Polsku nebo na Slovensku. Podstatou tohoto sektoru je především zdravá národní ekonomika a schopnost jejího dalšího růstu. Úroveň private equity a jeho fungování se v České republice shoduje se standardy v západní Evropě a dalších vyspělých trzích. Nicméně odlišné je vnímání private equity podnikatelskou sférou. V České republice potenciál tohoto nástroje nebyl zdaleka vyčerpán, private equity je ve světě co do akceptovatelnosti a využívání firmami k jejich dalšímu rozvoji mnohem vyspělejší.

Jaký vývoj private equity očekáváte v dalších letech? V ČR, potažmo v celém regionu CEE?

Vzhledem ke zmíněné stabilitě ekonomiky v České republice a některých dalších zemích CEE regionu se domnívám, že v sektoru rozvojového kapitálu a private equity nemůžeme očekávat žádné dramatické změny či posuny. Ekonomicky silné společnosti se velice brzy vzpamatují z úderu krize a začnou být opět atraktivní pro případné investory.

Děkuji za rozhovor,
Karel Pospíšilík