Jak je to s ručením za závazky s.r.o.

13.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Mít strach z možných negativních dopadů z podnikání je oprávněný. Do určité míry je ale možné se schovat před němi pod křídla společnosti s ručením omezeným.

Dotaz: Uvažuji o s.r.o. Z definice názvu se jedná o omezené ručení do výše vkladu 200 tis. Kč. Přesto jsem nedůvěřivý a zajímalo by mě, za jaké právní okolnosti můžu být povinován celým svým majetkem? Existuje nějaké "šikovné pojištění" proti omylu z nedbalosti či nevědomosti? Mám na mysli např. omyly ve vztahu ke státní správě... Může si společnost s.r.o. nechat vést svoje účetnictví třetí osobou?

Odpověď:

Základním kapitálem společnost ručí za své závazky. Typický případ, kdy ručíte za své závazky, je případ, kdy máte dodavatele, kterým neplatíte své závazky. Pak se můžete dostat do úpadku. Základní kapitál plus majetek patřící firmě (nikoli Váš osobní majetek) je základem pro vypořádání závazků. Tedy nikdo Vás nemůže donutit, abyste ze svého osobního majetku platil závazky společnosti.

Vedle toho se může stát, že například opomenete zaplatit za své zaměstnance sociální pojištění, případně použijete protiprávně ochrannou známku někoho jiného, prodáváte vadné výrobky apod., můžete dostat pokutu. Tato pokuta může převyšovat základní kapitál, ale pokutu dostane s.r.o., nikoli vy. Pokud pokutu nejste schopni zaplatit, opět se můžete dostat do úpadku a postupuje se jako výše.

Pro tyto případy se můžete pojistit, mluví se o tzv. pojištění právní ochrany a pojištění odpovědnosti (více na firmy.finance.cz/.../pojisteni) a bankovní záruky pro případ vaší insolvence. Tedy můžete se pojistit pro případ, že nejste schopni platit, dodáte špatné zboží, vaše zboží poškodí zdraví zákazníka apod. Pozor ale na pojistné podmínky a tzv. výluky z pojištění. Určitě tam bude podmínka, že pokud jste o daném problému věděl nebo mohl vědět, nebude vám pojištovna nic platit. Taková pojištění nabízí řada pojišťoven.

Otázka má i trestněprávní rovinu. Zejména jde o tři hlavní oblasti. Jde o porušení povinností v oblastech, kde se nejčastěji shledává již i trestněprávní odpovědnost

  • poskytnutím dobrovolných plnění (tj. bez zjevné povinnosti či vyváženosti v protiplnění)
  • riziková rozhodnutí
  • při kontrole a dozoru

Protože jde o nakládání s cizím-svěřeným majetkem, jde pak prioritně o klasifikaci jako trestný čin zpronevěry.

"V české judikatuře, a to ani v civilní oblasti, natož v trestněprávní rovině, nelze nalézt příliš mnoho příkladů odsouzení k náhradě škody ani za velmi závažné porušování těchto povinností. Dodnes jsou většinou citována pouze rozhodnutí prvorepubliková," uvedl Vladimír Zoufalý, viceprezident společnosti Karlovarské právnické dny.

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.