Kde ve světě nejsou žádná obchodní omezení?

12.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vyspělé země světa se snaží o zlepšování podmínek pro obchod. Světovým trendem je snižování administrativních požadavků a finanční náročnosti, zlepšování infrastruktrury a bezpečnosti. Které země nabízejí pro rok 2010 nejlepší obchodní podmínky dle studie Světového ekonomického fóra?

Krize zvýšila obavy z rostoucího protekcionismu některých zemí. Přesto žádná vyspělá země nevznesla závažnější obchodní bariéry, což je pro světovou ekonomiku velmi důležité. Každý protekcionismus ihned totiž vyvolává odvetná opatření. Protekcionismus tak brzdí mezinárodní obchod a ekonomický růst, zvyšuje ceny pro spotřebitele a nezaměstanost.


Obchod – motor ekonomiky

Mezinárodní obchod je důležitý pro všechny země. Vzhledem ke komparativní výhodě těží z mezinárodního obchodu i ekonomicky méně vyspělé země. Pro výrobu zboží vyráběného a vyváženého z této země totiž musí obětovat méně druhého zboží než mezinárodní partner. Volný obchod je jedním ze základních požadavků růstu životní úrovně občanů. Zlepšování podmínek pro vstup zboží do země zvyšuje konkurenční prostředí. Firmy jsou motivovány k inovacím a k výrobě nových produktů či snižování výrobních nákladů. Občané mají lepší nabídku zboží, často za nižší cenu. Obchod je tedy hnacím motorem domácích ekonomik. Pro světovou ekonomiku bylo jenom dobře, že krize spíše zlepšila obchodní podmínky ve světě.


Kritéria hodnocení

Global Enabling Report 2010 zveřejněný Světovým ekonomickým fórem analyzuje celou škálu faktorů ovlivňující úroveň podmínek pro obchod v dané zemi. Hodnoceny jsou tyto hlavní kritéria:

  • účinnost celní správy
  • efektivnost import-export postupů
  • transparentnost hraniční správy
  • dostupnost a kvalita dopravy a infrastruktury
  • dostupnost a kvalita dopravních služeb
  • dostupnost a využívání informačních a komunikačních technologií
  • regulační prostředí
  • fyzická bezpečnost

V zemích na předních místech v podstatě neexistují žádné překážky omezující obchod a volný pohyb zboží přes státní hranice do místa určení je snadný.


Proč Singapur a Hongkong?

Dle pravidelně zveřejňované studie Světového ekonomického fóra (Global Enabling Report 2010) nabízí v letošním roce opětovně nejlepší obchodní podmínky Singapur a Hongkong. Minimální obchodní překážky jsou jedním z důvodů ekonomické vyspělosti východoasijských ekonomik – Singapuru a Hongkongu. Efektivita obchodu v Singapuru a Hongkongu je mimořádná.

Podíl zahraničního kapitálu na jednoho obyvatele je v Hongkongu a Singapuru nejvyšší na světě. Domácí trh je velmi otevřený, pro zahraniční investory neexistují žádná omezení. Správa hranice je velmi účinná a transparentní. V obou zemích je veškerá infrastruktura (dopravní i IT) na špičkové úroviny, problémem jsou však přeplněné silnice. Celní postupy jsou nejméně náročné na světě. Čas a náklady spojené s dovozem a vývozem zboží jsou rovněž nejnižší. Obě země jsou silně závislé na obchodu a vývozu, liberalizace obchodu je nutností.

Celkem bylo ve zprávě hodnoceno 121 zemí světa, v přiložené tabulce je uvedeno pořadí na prvních 50 místech.


Kdo si nejvíce polepšil a pohoršil?

V první desítce se umístily ještě tyto země: Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Norsko, Kanada, Lucembursko a Nizozemí. Česku patří 42. místo, což je oproti roku 2009 zhoršení o 6 míst. Hlavním důvodem není ani tak horší hodnocení Česka, jako lepší hodnocení v dalších zemích.

Jak dopadly další velké ekonomiky světa? Německo (13. místo), USA (19. Místo), Čína (48. Místo) či Brazílie (87. Místo). Tyto země uhájily pozice z roku 2009. Naproti tomu Turecko (62. Místo), Indie (84. Místo) či Rusko (114. Místo) si v žebříčku pohoršily. Ze zemí v první padesátce si oproti roku 2009 nejvíce pohoršilo Maďarsko (o 11 místo), Česko, Irsko, Chorvatsko a Portugalsko (o 6 míst), Rakousko a Španělsko (o 5 míst). Nejvíce si polepšil Omán a Nový Zéland (o 5 míst), Lucembursku (o 4 místa) a Tunisko, Izrael a Velká Británie (o 3 místa).


Pořadí zemí s nejlepšími podmínkami pro obchod (Světové ekonomické fórům – The Enabling Trade Index 2010)

Pořadí 2010 Země Pořadí 2009
1 Singapur 1
2 Hongkong 2
3 Dánsko 4
4 Švédsko 5
5 Švýcarsko 3
6 Nový Zéland 11
7 Norsko 7
8 Kanada 6
9 Lucembursko 13
10 Nizozemí 10
11 Island X
12 Finsko 8
13 Německo 12
14 Rakousko 9
15 Austrálie 14
16 Spojené Arabské Emiráty 18
17 Velká Británie 20
18 Chile 19
19 USA 16
20 Francie 17
21 Irsko 15
22 Bahrain 24
23 Estonsko 22
24 Belgie 21
25 Japonsko 23
26 Izrael 29
27 Korea 26
28 Taiwan 25
29 Oman 34
30 Malajsie 28
31 Kypr 32
32 Španělsko 27
33 Mauritius 33
34 Katar 35
35 Slovinsko 31
36 Portugalsko 30
37 Gruzie x
38 Tunisko 41
39 Jordánsko 37
40 Saudská Arábie 42
41 Litva 40
42 Česko 36
43 Srbsko x
44 Kostarika 43
45 Chorvatsko 39
46 Lotyšsko 44
47 Slovensko 46
48 Čína 49
49 Maďarsko 38
50 Uruguay 51

Pramen: Weforum - The Enabling Trade Index 2010

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.