Začněte vyplňovat cestovní příkaz online

11.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud se zaměstnanec vydal na pracovní cestu, zpravidla vyplňuje cestovní příkaz. Cestovní příkaz mohou (ale nemusí) vypisovat také OSVČ.

Stravné v tuzemsku nebo zahraničí

Výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty. Sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel musí jen dodržet dolní sazbu. Pokud pracovní cesta trvá

  • 5 až 12 hodin, je dolní sazbou 61 Kč,
  • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, je dolní sazbou 93 Kč,
  • déle než 18 hodin, je dolní sazbou 146 Kč.

Více informací najdete na firmy.finance.cz/.../tuzemske-stravne.

OSVČ si může uplatnit stravné jako daňově uznatelný výdaj jen při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin (v jednom kalendářním dni).

U cesty do zahraničí je to komplikovanější. Stravné se opět poskytuje za celý den, tedy od 0:00 do 24:00. Pokud byl zaměstnanec v jednom dni ve dvou zemích, pak se počítá sazba té země, kde byl po větší část dne. Doba pobytu v dané zemi se počítá překročením hranic nebo dobou odletu / příletu. Takže když zaměstnanec odlétá z Česka do Německa v 6:00, tak se už v 6:00 "vyskytuje" v Německu. Klíčový je údaj na letence. Pokud ale jede autem, v Německu se vyskytne až překročením česko-německé hranice.

Sazby pro jednotlivé země najdete na firmy.finance.cz/.../zahranicni-stravne.


Náhrada za opotřebení

Pokud zaměstnanec použil své vlastní vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada. Nyní platí sazba 1,10 Kč / km pro jednostopá vozidla a tříkolky a 3,90 Kč / km pro osobní silniční motorová vozidla.

Jak je to u OSVČ? OSVČ může použít základní sazbu za používání motorových vozidel, tj. 1,10 Kč / km pro jednostopá vozidla a tříkolky a 3,90 Kč / km pro osobní silniční motorová vozidla. Náhradu ale není možné uplatnit u bezplatně vypůjčeného auta a auta "na leasing", které není zahrnuté do obchodního majetku.


Spotřeba pohonných hmot

Zaměstnanec si většinou uplatňuje skutečnou spotřebu, kterou prokazuje dokladem z benzinové pumpy. Tuto cenu vynásobí průměrnou spotřebou (aritmetický průměr spotřeby ve městě, mimo město a kombinované spotřeby - v technickém průkazu) a počtem ujetých kilometrů.

V případě vlastního, bezplatně vypůjčeného nebo auta "na leasing" nezahrnutého do obchodního majetku může OSVČ použít sazby stanovené vyhláškou MPSV. Více na firmy.finance.cz/.../tuzemske-stravne-a-pouzivani-vozidla. V případě auta zahrnutého do obchodního majetku je možné postupovat jako výše nebo je možné použít cenu skutečnou.


Cestovní příkaz online

Zákoník práce nepředepisuje žádný konkrétní tiskopis, je pouze na zaměstnavateli, jaký použije. Můžete používat náš cestovní příkaz, který vyplňujete online. Pokud máte registraci, můžete si všechny příkazy ukládat na našem serveru a poté kdykoli vyvolat. Cestovní příkaz najdete na firmy.finance.cz/.../cestovni-prikaz.


Archivace dokladů

Podle § 31 a § 32 zákona o účetnictví se musí účetní doklady, a tedy i doklady o cestovních náhradách, uschovávat po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají. Ale pro případné vyměření daně podle § 47 zákona o správě daní a poplatků se doporučuje uschovat je po dobu 10 let.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.