Jak postupovat, když je dlužník v konkursu?

05.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Většina společností se nevyhne situaci, kdy některý z jejích odběratelů-dlužníků skončí v konkursu. Stejné problémy mají i zahraniční společnosti. Ve světě je však návratnost věřitelů z konkursu podstatně vyšší než v Česku a konkursní řízení je mnohem kratší. Kontrola odběratelů a hlídání pohledávek jsou v Česku velmi důležité.

Ve všech vyspělých zemích světa je domácí legislativou upraveno úpadkové právo. Legislativa se však značně liší. V praxi tak jsou mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly v délce konkursního řízení, návratnosti pohledávky z řádně doložené a včas přihlášené pohledávky a administrativních nároků na věřitele. V Česku trvá dle údajů Světové banky konkursní řízení v průměru 6,5 roku a návratnost přihlášené pohledávky činí necelou čtvrtinu. Nejvyšší návratnost z konkursu je v Evropě ze zemí Skandinávie, ve světě z Japonska.


Kdo platí nejlépe?

Krize zhoršila platební schopnost firem ve všech vyspělých zemích světa. Pohledávky jsou běžně placeny později. Např. v Česku je průměrné zpoždění plateb 12 dní po splatnosti. Podíl nezaplacených pohledávek 90 dní po splatnosti činí v Česku v průměru 18 % firemních pohledávek. Dle platební schopnosti jsou nejlepšími obchodními partnery firmy ze Skandinávie (Švédska, Finska, Norska a Dánska), kde je placení v termínu samozřejmostí a riziko nezaplacení minimální. Nejdelší zpoždění s platbami mají v současnosti v průměru italské, španělské a portugalské firmy.


Jak kontrolovat nové zákazníky?

Nízká finanční návratnost ze společností v úpadku, časová prodleva a vysoká administrativní náročnost v Česku zvyšuje tlak na důslednou kontrolu odběratelů. Před uzavřením nového obchodu je dobré nového obchodního partnera důkladně prověřit (vyzkoušejte kalkulačku ratingu). Mimo osobních preverencí a zkušeností není na škodu projet na internetu několik důležitých registrů.

  • Dle zákona o účetnictví mají společnosti zapsané v obchodním rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Všechny doklady jsou tak pro obchodní partnery k nahlédnutí. Stačí uvést pouze název či IČO hledané společnosti (zadejte tyto údaje v obchodním rejstříku). Zjištěné ekonomické údaje jsou dobrým vodítkem, za jakých okolností a zdali uzavřít s obchodním partnerem smlouvu.
  • V praxi však mnoho společností tuto svoji zákonnou povinnost nedodržuje a na internetu jsou zveřejněny údaje přibližně u třetiny firem. Vhodné je rovněž kontrola odběratele v některém z registru dlužníků na internetu. Velmi dobře vedený registr dlužníků je zdarma na internetových stránkách VZP ČR (www.vzp.cz). Jsou zde uvedeni všichni dlužníci na zdravotním pojištění s dluhem přesahujícím 300 tisíc Kč. Můžete využít také databázi úpadců.
  • Zahraniční partneři se dají prověřit na strákách European Commerce Register’s Forum (www.ecrforum.org). Z těchto stránek se dá již dostat na obchodní rejstříky nejen zemí EU, ale i Kanady, USA nebo Austrálie.


Pohledávky je třeba důkladně hlídat

Prosperující společnosti věnují hlídání pohledávek velkou pozornost. Zodpovědní pracovníci hlídají platbu a splatnosti vydaných faktur. Nezaplacení vydané faktury v termínu znamená okamžitý kontakt (telefonicky, emailem, osobně) s dlužníkem a řešení vzniklého stavu. Nejlepší je vždy dohoda s odběratelem, čím dříve tím lépe. Mnohdy se vyplatí i dohoda o spátkách, která vyjde levněji než soudní vymáhání. Když není faktura dobrovolně uhrazena např. ani po osobní návštěvě a konzultaci, tak je nutné začít dlužnou pohledávku vymáhat soudně (např. prostřednictvím soukromého exekutora), včas prodat nebo se obrátit na inkasní agenturu.


Konkurs – poslední řešení

Podání návrhu na konkurs dlužníka odběratele je v Česku poslední možnost, jak získat alespoň část dlužné pohledávky. Při podání návrhu na konkurs je nutné zaplatit zálohu na náklady konkursu ve výši 50 tisíc Kč, a to i opakovaně. Možností je podání návrhu na prohlášení konkursu s dalšími věřiteli. V tomto případě se zaplatí záloha společně a nerozdílně. Není-li ve lhůtě stanovené soudem záloha na prohlášení konkursu zaplacena, tak může soud konkurs zastavit. Při podání návrhu na prohlášení konkursu (může jej podat kterýkoliv věřitel i samotný dlužník) je zapotřebí doložit splatnou pohledávku a uvést okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. Když podá návrh na dlužníka jiný věřitel, tak je nutné v lhůtě stanovené soudem přihlásit naši pohledávku (stáhněte si vzor pro přihlášení pohledávky). Řádně a včas nepřihlášená vykonatelná pohledávka nemůže být uspokojena ani z části z konkursní podstaty.

Pokud se chcete zeptat na něco kolem konkursu, využijte právní poradnu.


Japonsko – vítěžnost z konkurzu přes 90 %

Nejlépe úpadkové právo funguje v Japonsku. Světová banka v tomto ukazateli ve své zprávě Doing Business 2010 hodnotila tyto ukazatele: celkovou návratnost částky z řádně přihlášené a doložené pohledávky, čas od přihlášení pohledávky do konkurzu do alespoň částečné úhrady a finanční nároky spojené s celou soudní transakcí. Např. v Japonsku činí návratnost z přihlášené pohledávky 92,5 %, v Singapuru 91,3 %, Norsku 89 %, Kanadě 88,7 % a Finsku 87,3 %. Světovým trendem je rovněž snižování délky konkurzního řízení. V zemích Skandinávie či Japonsku trvá méně než rok. Délka konkurzního řízení je v Česku, i přes zlepšení v posledních letech, pořád dlouhá. Česku tak patří v hodnocení úpadkového práva až 116. místo na světě, což je druhé nejhorší hodnocení Česka Světovou bankou ve zprávě Doing Business 2010 z deseti sledovaných ukazatelů.


Hodnocení úpadkového práva a zvyklostí ve světě

Země Pořadí
Japonsko 1
Singapur 2
Norsko 3
Kanada 4
Finsko 5
Irsko 6
Dánsko 7
Belgie 8
Velká Británie 9
Nizozemí 10
Taiwan 11
Korea 12
Hongkong 13
Austrálie 14
USA 15
Island 16
Nový Zéland 17
Švédsko 18
Španělsko 19
Rakousko 20
Kypr 21
Portugalsko 22
Mexiko 24
Itálie 29
Německo 35
Litva 36
Švýcarsko 38
Slovensko 39
Slovinsko 40
Francie 42
Řecko 43
Lucembursko 50
Maďarsko 58
Estonsko 61
Bulharsko 78
Polsko 85
Lotyšsko 88
Rumunsko 91
Česko 116
Turecko 121
Indie 138

Zdroj: The Worldbank – Doing Business 2010

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.