Důvěra v ekonomiku se v červenci zvýšila o 2,4 bodu

26.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila, nejvíce v průmyslu a ve vybraných službách. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně mírně zvýšila také (o 0,2 bodu).

Indikátor důvěry podnikatelů se v červenci oproti červnu zvýšil o 3 body. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu a ve vybraných službách; ve stavebnictví a v obchodě klesla. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,2 bodů vyšší.

V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti červnu zvýšilo stejně jako hodnocení celkové poptávky. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v červenci zvýšilo také a dosáhlo 81,9 %. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 8,1 měsíce dopředu. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (52,8 %). Zásoby se podle mínění respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení výrobní činnosti při téměř neměnné zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v červnu. Celkově se důvěra v průmyslu v červenci meziměsíčně zvýšila o 2,4 bodu; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 22,7 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červenci oproti minulému měsíci výrazně zlepšilo. Hodnocení celkové poptávky se snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s červnem zlepšení vývoje stavební činnosti při neměnné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 9 měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v červnu, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve stavebnictví vlivem nízké poptávky snížila o 2 body a je o 1,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v červenci ve srovnání s červnem mírně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v červenci zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně nižší než v červnu, pro období příštích šesti jsou mírně vyšší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a v meziročním srovnání je 0,3 bodu vyšší než v červenci 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v červenci ve srovnání s červnem výrazně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace i hodnocení poptávky. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou stejná jako v červnu. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává i přes snížení oproti minulému čtvrtletí nedostatečná poptávka (uvedlo ji 25,9 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 5,4 bodu a v meziročním srovnání je o 13 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti červnu nepatrně zvýšil (o 0,2 bodu), ve srovnání s nízkou hodnotou v červenci 2009 je o 11,7 bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červenci vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají mírné zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červenci nezměnil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se zvýšil.

Zpráva převzata z ČSÚ.