Mikrofinancování: mikroúvěry pro malé podnikání

20.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Evropská unie zřídila novou facilitu mikrofinancování Progress k poskytování mikroúvěrů malým podnikům a lidem, kteří přišli o zaměstnání a hodlají založit vlastní malý podnik. Účelem facility je zvýšit objem i dostupnost mikroúvěrů pro skupiny lidí, kteří je nejvíce potřebují.

Facilita byla zprovozněna v červnu 2010. Zájemci o podporu z ní, se mohou obrátit na poskytovatele mikropůjček - banky, neziskové organizace, instituce, které poskytují záruky, či jiné subjekty, které poskytují produkty mikrofinancování mikropodnikům. Tito poskytovatelé získají přístup k finančním prostředkům z facility prostřednictvím Evropského investičního fondu a tyto prostředky pak budou nabízet zájemcům z cílové skupiny, pro kterou je facilita mikrofinancování Progress určena.


Co je to mikropůjčka

Mikroúvěr se v EU definuje jako půjčka ve výši do 25 000 EUR. Je určená mikropodnikům s méně než 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaným či neaktivním lidem, kteří chtějí začít podnikat, ale nemají přístup k běžným bankovním službám.


Kdo může žádat

Pracovníci, kteří přišli o zaměstnání nebo jim hrozí, že o práci přijdou, a chtějí založit svůj vlastní podnik, získají touto cestou lepší přístup k financím a budou moci využít dalších podpůrných opatření, např. školení na téma založení podniku, instruktáží a odborného vedení týkajícího se provozu podniku a také pomoc s podáváním žádosti o půjčku. Znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí, hodlající založit nebo dále rozvíjet vlastní malý podnik, mají také možnost využít záruk a pomoci při přípravě podnikatelského plánu.


45 000 úvěrů během osmi let

Očekává se, že z počátečního rozpočtu 100 milionů EUR budou ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, především se skupinou Evropské investiční banky, poskytnuty úvěry až ve výši 500 milionů EUR. Výsledkem by mohlo být okolo 45 000 úvěrů poskytnutých v rozmezí až osmi let. Přístup k finančním prostředkům umožní také možnost uplatnit u těchto úvěrů snížené úrokové sazby poskytované Evropským sociálním fondem (ESF). Podnikatelům se tak nabízí jedinečná příležitost. ESF je jediným strukturálním fondem, který může podle situace jednotlivých subjektů snížit úrokové sazby, a dokáže konečným příjemcům nabídnout komplexní pomoc, protože podpora podnikání, odborné vedení, školení a konzultace pro nezaměstnané patří mezi jeho tradiční činnosti.

Bližší informace zájemci naleznou v brožuře a na webových stránkách EU.

Evropský nástroj pro financování malého podnikání

Článek převzat ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT