Podpora exportu (nejen) mimo EU

21.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Země Jižní Ameriky nebo blízkého Východu jsou stále atraktivnější pro české podnikatele. Jsou to právě tyto země, které mnohým podnikům pomáhají najít cestu z krize.

V současnosti mají podnikatelé, kteří podnikají nebo chtějí podnikat v zahraničí, na výběr několik nástrojů, které jim pomohou. Jde jak o finanční tak informační podporu.


Informační podpora

Východiskem pro získání správných informací pro podnikání na trzích třetích zemí (mimo EU) jsou tyto tři webové stránky EU:

 • MADB (Market Access Database — Databáze přístupu na trhy třetích zemí): Průvodce exportérů co se týče cel, dovozních formalit, statistik, obchodních překážek a dalších kontaktů. Může sloužit např. pro primární analýzu daného trhu: http://madb.europa.eu/
 • European Small Business Portal (Evropský portál pro malé podniky): Přístup k veškerým relevantním informacím, které EU dává k dispozici o MSP a pro MSP, např. praktické rady, místní kontaktní místa či odkazy na vytváření sítí (pozn.: dostupný rovněž v české jazykové mutaci): http://ec.europa.eu/small-business/index_cs.htm
 • Your Europe - Business (Vaše Evropa - Podniky): Souhrnné informace a on-line služby státní správy pro firmy, které chtějí podnikat v jiném státě (dostupný rovněž v české jazykové mutaci): http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

Využít také můžete informace na FiremniFinance.cz. K dispozici máte profily vybraných ekonomik a databázi daňových sazeb v zemích EU.


Prospekce trhu

Úspěšně vstoupit na zahraniční trh vyžaduje jeho prospekci. Můžete využít úvěrové prostředky České exportní banky. Funguje to tak, že nejprve CzechTrade zhodnotí váš projekt a ten pak financuje Česká exportní banka.

V rámci prospekce trhu můžete financovat

 • exportní a marketingové poradenství vč. zpracování analýz,
 • reklamu, inzerci, propagační materiály,
 • účast na obchodních akcích v zahraničí (vyjma nákladů na cestu a ubytování),
 • právní služby v zahraničí,
 • skladování v zahraničí,
 • certifikaci výrobků pro trhy prospekce.

Takto financovat můžete až 65 % hodnoty uznatelných nákladů na prospekci, z toho náklady vynaložené v ČR mohou činit až 15 % z úvěru na prospekci.


Prosadit se na zahraničním trhu - neobejdete se bez účasti na veletrhu

Zde zase vystupuje velmi aktivně Ministerstvo průmyslu a obchodu. V dokumentu Veletrhy a výstavy 2010 - plánované oficiální účasti ČR v zahraničí najdete seznam veletrhů s oficiální účastí ČR, kterých se můžete účastnit (například Mezinárodní veletrh stavebních technologií PROJECT LEBANON, v Bejrút v Libanonské republice, nebo Mezinárodní veletrh elektroniky TAITRONICS v Tchaj-pej v Tchaj-wanu). Adresář veletrhů nabízí i organizace CzechTrade, která také pořádá různé semináře na dané téma. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vás také může připravit na zahraniční misi. Jde o takzvané akce typu "inkubátor". MPO vytipuje některé tuzemské veletrhy, na kterých vás připraví pro budoucí misi. Kromě cenných zkušeností MPO navíc zajišťuje pronájem plochy, stavbu stánku včetně technického zázemí, registrační poplatek za vystavovatele, PR a reklamu, pozvánky, propagační materiály, atp.

MPO také pořádá takzvané incomingové mise. Jde především o obchodní schůzky mezi členy obchodní mise a zástupci českých firem a návštěvy ve výrobních prostorách firem. MPO zajišťuje letenky, ubytování, tlumočení, průvodce, dopravu v ČR, služby (vstupenky, pohoštění, pronájem sálu včetně technického vybavení), PR materiály, atp.


Finanční podpora

Finanční podporu nabízí Česká exportní banka. Na začátku může jít například o úvěr na investice nebo předexportní úvěr.

Předexportní úvěr vám financuje náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce). Zahrnuje financování:

 • nákladů na nákup surovin, materiálu a ostatních komponentů určených k výrobě pro vývoz,
 • nákladů na materiálové předzásobení,
 • režijních nákladů,
 • osobních nákladů, tj. nákladových mezd a nákladů sociálního a zdravotního pojištění,
 • nákladů spojených s pořízením investičního majetku pro realizaci výroby pro vývoz.

Dále můžete využít vývozní dodavatelské nebo odběratelské úvěry (Česká exportní banka platí vašim zahraničním dodavatelům místo vás nebo naopak platí vám místo vašich zahraničních odběratelů).

Více v sekci Dotace.

Exportní úvěry nabízejí i komerční banky. Například Komerční banka má v nabídce tři produkty - Exportní odběratelský úvěr, Profinancování exportního dodavatelského úvěru a Úvěr na investice českých firem v zahraničí. LBBW zase nabízí Předexportní úvěr s pojištěním EGAP.


Pojištění 

Pokud čerpáte úvěr od České exportní banky, bude po vás požadováno zajištění (nemovitostí, směnkou, atp.). Ale pokud máte pojištění od Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP), nemusíte mít žádné zajištění. Nabídka pojistných produktů EGAPu v podstatě odpovídá nástrojům finanční podpory. Je možné tedy pojistit úvěr na předexportní financování, investice českých právnických osob v zahraničí, prospekci zahraničních trhů nebo dodavatelské a odběratelské úvěry. Více v sekci Dotace.

Pokud chcete sofistikovanější pojištění, můžete to zkusit v londýnské společnosti Lloyds. Tato společnost nebo spíš síť společností dokáže pojistit prakticky cokoli v jakémkoli objemu. Předejdete tak problému, na který můžete narazit v Česku - že pojistíte pouze část vašeho záměru.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.