Financování podnikání: Zahájení zemědělské činnosti

20.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dotazy na financování podnikání jsou častým dotazem v naší poradně. Jsme schopni zodpovědět dotaz komplexně - jak z pohledu dotací z EU a českých veřejných rozpočtů, tak z pohledu financování úvěrovými a jinými prostředky.

Otázka: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na úvěr na založení živočišné výroby (chov drůbeže). Jednalo by se o nákup farmy, technologického vybavení, nakladačů, opravy a finanční částku do začátku jako je nákup kuřátek, krmení, léky a výplaty. Pracuji jako ošetřovatel drůbeže 5,5 roků a mám s chovem slušné zkušenosti. Je tedy možné získat částku na realizaci živočišné výroby? Rád bych si splnil sen o takovém podnikání (živočišné výrobě).


Odpověď z dotační poradny

Dobrý den, pokud je Vám méně než 40 let a v zemědělství doposud nepodnikáte, ani jste nikdy dříve nepodnikal, vidím jako nejlepší možnost jak vstoupit do tohoto druhu podnikání: pokusit se získat dotaci z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, který je součástí Programu rozvoje venkova. Takto můžete získat až 1 milion Kč na veškeré investiční náklady týkající se zahájení podnikání v živočišné výrobě. Výzva bude cca v únoru 2011.

Pravidla upravuje Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 22. Ten kromě výše uvedených podmínek ještě stanoví, že musíte mít přiměřené profesní dovednosti a schopnosti a musíte předložit podnikatelský plán pro rozvoj svých zemědělských činností.

Pokud jste starší jak 40 let, tak je pro Vás jistou nadějí výzva Modernizace zamědělských podniků také v rámci PRV. Zde však v minulých letech docházelo k výrazným změnám způsovilosti žadatelů, zejména vzhledem k jejich podnikatelské historii.

Pravidla v tomto případě upravují čl. 26 a 29 výše uvedeného nařízení, zde byste se musel zaměřit na zvýšení celkové výkonnosti zemědělského hospodářství.

V obou případech doporučuji se obrátit na dotační poradce či bedlivě sledovat stránky SZIF. Finance na provoz již lze získat opravdu pouze formou úvěru. Zde bych Vám doporučil obrátit se na tuzemské banky s dotazem na podmínky poskytnutí tohoto typu financování.

Ptejte se v dotační poradně.


Odpověď z poradny financování

Dobrý den, Zařazení Vašeho oboru je 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (klasifikace CZ NACE). Bohužel tento obor není podporován ani v programu Strat ani Záruky za provozní úvěr. A protože nemáte za sebou žádné podnikatelské zkušenosti, budete mít problém i v bankách. Přesto sektor zemědělství je v celé řadě bank považován za tak důležitý, že podnikatelé z této oblasti mohou využít specifické produkty (např. GE Money, Citibank, Fio). Takže zkuste oslovit tyto banky. 

Například GE Money nabízí financování zemědělské techniky. Banka půjčí až 100% ceny včetně DPH. K dlouhodobému investičnímu úvěru můžete navíc využít 4% dotaci úroku od PGRLF v rámci Programu Zemědělec. Pro zemědělce do 40 let věku je dotace navýšena ještě o 1%. V nabídce má i provozní financování pro zemědělské subjekty, který je možné zajistit nejen nemovitostí, ale i zvířaty v zásobě. Stejné produkty nabízejí i dvě zbývající instituce - Fio a Citibank.

Ptejte se v poradně financování.

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.