Jak se lidé v regionech staví k platebním kartám? Nejvíce je používají Pražané, na jižní Moravě hlídají poplatky

07.07.2010 | , Mastercard
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


1.7. 2010 Společnost MasterCard Europe ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zahajuje třetí ročník projektu MasterCard česká centra rozvoje, který je zaměřen na ekonomické srovnání 50 nejvýznamnějších měst České republiky. Výsledky projektu budou vyhlášeny v září 2010. V úvodní části projektu realizovala společnost MasterCard průzkum o používání platebních karet v různých částech republiky.

„Minulý rok jsme zaznamenali veliký ohlas na náš projekt MasterCard česká centra rozvoje, proto jsme se rozhodli pokračovat i v letošním roce. V současnosti probíhá intenzivní komunikace mezi metodickým týmem VŠE a zástupci zapojených měst na získávání dat, která budou následně vyhodnocena,“ uvedl Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

„Na úvod projektu MasterCard česká centra rozvoje jsme zpracovali postoj uživatelů k platebním kartám a jejich nákupní zvyklosti. Zaměřili jsme se na způsoby placení a přistup k platebním kartám napříč českými regiony,“ dodal Pavel Javorský.

Z výsledků průzkumu o platebních kartách vyplynulo, že lidé žijící v Praze a ve Středočeském kraji daleko více ve srovnání se zbytkem republiky preferují platbu kartou. Minimálně dvakrát do týdne zde použije kartu 7 z 10 obyvatel. Častěji také nakupují v internetových obchodech, 71 % dotázaných tuto cestu považuje za zcela bezpečnou.

Lidé v severních Čechách by nejvíce ocenili, kdyby jim platební karta přinesla možnost platit kartou na tržištích (20 %). Jen 9 % severočechů věří, že se jim v budoucnu velmi podaří spořit, zatímco v celé České republice se toto domnívá 14 % respondentů.

Na severní Moravě je oproti republikovému průměru daleko větší počet majitelů kreditních nebo jiných nákupních úvěrových karet. Lidé z Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají aktivováno celkově větší množství úvěrových produktů u své banky, mezi které patří například kontokorent, nákup na splátky či leasing. V průzkumu rovněž dotazovaní ze severní Moravy často uváděli, že by uvítali možnost platby kartou u svého lékaře.

V podmínkách používání platebních karet a s tím spojenými bankovními poplatky se nejlépe orientují lidé z jižní Moravy. Téměř 50 % respondentů uvedlo, že poplatky znají (ve srovnání se 40 % za celou republiku). Pro 92 % z nich má právě výše poplatků rozhodující vliv při výběru platební karty.

Projekt MasterCard česká centra rozvoje zkoumá česká města a kraje, klade si za cíl definovat jejich strategické postavení v české ekonomice a určit jejich příležitosti a slabá místa z pohledu hospodářství. Studie vychází z úspěšného celosvětového konceptu a jejím cílem je vytvoření nezávislého zdroje informací o vybraných českých městech a všech 14 krajích, které mohou sloužit institucím a domácím a zahraničním investorům.